Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE NA ROK 2019
stan na 31.12.2019 r.

Pobierz Plik PDF (150KB)


WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (wydatki majątkowe + bieżące)

stan na 01.01.2020r.

Pobierz Plik PDF (150KB)