Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

DW 965 w m. Laskowa nieprzejezdna w dniach 14 - 22 grudnia 2017 w związku z rozpoczęciem prac związanych ze stabilizacją osuwiska

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE NA ROK 2017
stan na 30.11.2017 r.

Pobierz Plik PDF (150KB)


WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (wydatki majątkowe + bieżące)

stan na 20.11.2017r.

Pobierz Plik PDF (270KB)