Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE NA ROK 2020
stan na 28.09.2020 r.

Pobierz Plik PDF (215KB)


WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (wydatki majątkowe + bieżące)

stan na 28.09.2020r.

Pobierz Plik PDF (170KB)