Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE NA ROK 2019
stan na 02.09.2019 r.

Pobierz Plik PDF (150KB)


WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (wydatki majątkowe + bieżące)

stan na 26.08.2019r.

Pobierz Plik PDF (150KB)