Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+890 – 3+960)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE NA ROK 2017
stan na 28.12.2016 r.

Pobierz Plik PDF (150KB)


WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (wydatki majątkowe + bieżące)

stan na 01.01.2017r.

Pobierz Plik PDF (270KB)