Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 – Etap II od węzła POK do DW 794

Obwodnica Zielonek

Planowana wartość zadania: 50.000.000 PLN

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 35.000.000 PLN (Umowa nr 40/2021 z 21 lipca 2023 roku)

Planowany termin rozpoczęcia zadania: styczeń 2024 r.
Planowany termin zakończenia zadania: kwiecień 2026 r.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej drogi wojewódzkiej o długości 2 km,

W ramach odcinka obwodnicy projektuje się m. in. jezdnie dodatkowe do obsługi terenów przyległych, obiekty inżynierskie, chodniki, ścieżki rowerowe (projektowane są ścieżki pieszo-rowerowe o dł. ok. 450 m., chodniki na dł. ok. 300 m. i ścieżki rowerowe na dł. ok. 100 m. Szerokość chodników od 1,5 m. do 2,0 m, szerokości ścieżek rowerowych od 2,0 m. do 3,5 m.), rozbudowę skrzyżowań (w tym dwa ronda), budowę ekranów akustycznych oraz inne elementy m.in.: elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupy oświetleniowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, infrastruktura techniczna.

W zakresie inwestycji projektuje się 4 obiekty inżynierskie:

Każdy z obiektów projektowany jest na obciążenie pojazdami klasy I oraz spełniające wymagania obciążeniem pojazdami specjalnymi MLC.

  1. W-3 – wiadukt drogowy nad ul. Zarzecze w km ok. 3+160 bez przejścia dla zwierząt, jezdnia – szerokość na obiekcie 8,00m, chodnik obustronny – szer. użytkowa 2,00m
  2. M-1b – most zintegrowany z przejściem dla zwierząt nad rzeką Białuchą (Prądnik) w km ok. 4+100, jezdnia – szerokość na obiekcie 8,00m, chodnik – szer. użytkowa 2,00m, ścieżka rowerowa – szer. użytkowa 2,00m, chodnik dla obsługi – szer. użytkowa 3,25m
  3. W-4a – przepust stanowiący przejście dla zwierząt (km ok. 4+220), jezdnia – szerokość na obiekcie 8,00m, chodnik – szer. użytkowa 2,00m, ścieżka rowerowa – szer. użytkowa 2,00m, pobocze/chodnik dla obsługi – szer. użytkowa 3,25m
  4. W-5 – wiadukt drogowy nad ul. Na Łąki w km ok. 4+375 bez przejścia dla zwierząt, jezdnia – szerokość na obiekcie 8,00m, chodnik – szer. użytkowa 2,00m, chodnik dla obsługi – szer. użytkowa 3,25m

W ramach inwestycji projektuje się rozbudowę 2 skrzyżowań na skrzyżowanie typ rondo:

  1. Skrzyżowanie z ul. Jurajską w Pękowicach (droga gminna KLASY L 601556K),
  2. Skrzyżowanie z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach (droga wojewódzka KLASY G nr 794).

Powyższe parametry wynikają z rozwiązań koncepcyjnych i mogą ulec dopuszczalnym zmianom wynikającym z uszczegółowienia na dalszych fazach projektowania lub ze zmiany przepisów.