Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Poniżej progów unijnych

# Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-7/24 Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-4/24 Dostawa minikoparek wraz z przyczepami typu laweta do ich przewożenia dostawy
3 ZDW-DN-4-271-3/24 Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno dla ZDW Kraków – z... dostawy