Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Poniżej progów unijnych

# Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-52/24 Odtworzenie kap chodnikowych na obiektach mostowych w ciągu DW 780 w m. Żarki oraz DW 781 w m.... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-48/24 Dostawa samochodu dostawczego dostawy
3 ZDW-DN-4-271-53/24 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących drogowych barier ochronnych w... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-54/24 Rozbudowa DW 955 w m. Jawornik roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-57/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 958 w m.... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-55/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 780 w m.... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-60/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 971 Krynica... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-56/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 791 w m. Klucze roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-51/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 956 w m.... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-47/24 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 993 w m. Bednarka – opracowanie dokumentacji... usługi
11 ZDW-DN-4-271-44/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 965 na terenie gminy Nowy Wiśnicz roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-43/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 975... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-39/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 933 w m.... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-42/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 781 w m.... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-46/24 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa... roboty budowlane
16 ZDW-DN-4-271-41/24 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania... roboty budowlane
17 ZDW-DN-4-271-35/24 Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową odcinka DW 958 w m. Bielanka roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-36/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – rekonstrukcja obiektu mostowego... roboty budowlane
19 ZDW-DN-4-271-37/24 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z... roboty budowlane
20 ZDW-DN-4-271-30/24 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka DW 966 w m. Zagórzany roboty budowlane