Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inwestycje

14.10.2021

Zachodnia obwodnica Zielonek

Droga wojewódzka nr 794 zlokalizowana w północnej części województwa małopolskiego stanowi ciąg komunikacyjny o dużym znaczeniu jako połączenie aglomeracji krakowskiej z województwem śląskim. Jako trasa

Więcej