Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Inwestycje

08.04.2024

Wokół rzeki Poprad

Celem głównym projektu jest zapobiegnięcie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami jakimi są osuwiska. Jest on zbieżny z celem szczegółowym nr 1 Priorytetu 1

Więcej
28.11.2023

Łysa Polana łączy

Projekt zakłada modernizację DW 960 i drogi III/3078 o łącznej długości 4,76 km. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu wszystkich użytkowników dróg, w

Więcej
26.10.2023

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII: W ramach naboru przeprowadzonego w dniach 20.07.2023-16.08.2023 r. zgłoszono wniosek o dofinansowanie zadania „Modernizacja odcinków

Więcej