Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027

08.04.2024

Wokół rzeki Poprad

Celem głównym projektu jest zapobiegnięcie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami jakimi są osuwiska. Jest on zbieżny z celem szczegółowym nr 1 Priorytetu 1

Więcej
28.11.2023

Łysa Polana łączy

Projekt zakłada modernizację DW 960 i drogi III/3078 o łącznej długości 4,76 km. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu wszystkich użytkowników dróg, w

Więcej