Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Powyżej progów unijnych

# Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-40/24 Rozbudowa skrzyżowania DW 969 z DP 1538K i DG 291836K w m. Jazowsko roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-45/24 Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową DW 965 w m. Laskowa Górna roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-62/24 Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – etap II roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-34/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-31/24 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 – rozbudowa skrzyżowania DW 965 z... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-16/24 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa małopolskiego... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-26/24 Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 – etap III roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-25/24 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloRaba wraz z kładką nad rzeką... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-24/24 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloRaba na odcinku Stojowice –... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-21/24 Układ uzupełniający trasę VeloRudawa – budowa łącznika do m. Czerna roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-20/24 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloRudawa na odcinku Trzebinia –... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-22/24 Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-6/24 Obwodnica Łącka – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-5/24 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloSkawa na odcinku Podolsze –... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-105/23 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach... usługi