Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Projekty organizacji ruchu

Procedury zatwierdzania projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu oraz zawartość projektu organizacji ruchu.

Marszałek Województwa Małopolskiego powierzył Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich (pełnienie funkcji organu zarządzającego ruchem). Działanie to prowadzone jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zmianami).

W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie złożyć wniosek wraz z projektem organizacji ruchu, wymaganymi opiniami.

Zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu.

Pobierz plik

Zatwierdzanie projektów tymczasowej organizacji ruchu.

Pobierz plik