Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Inwestycje RPO

14.10.2021

Zachodnia obwodnica Zielonek

Droga wojewódzka nr 794 zlokalizowana w północnej części województwa małopolskiego stanowi ciąg komunikacyjny o dużym znaczeniu jako połączenie aglomeracji krakowskiej z województwem śląskim. Jako trasa

Więcej
19.05.2020

Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975

Osuwiska planowane do zabezpieczenia w ramach przedmiotowego projektu, zlokalizowane w miejscowości Gródek nad Dunajcem, przy drodze wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Biskupice Radłowskie –

Więcej
23.09.2019

Obwodnica Koszyc

Droga wojewódzka 768 na odcinku Koszyce – Szczurowa jest najbardziej obciążona ruchem pojazdów ciężkich ze wszystkich dróg wojewódzkich w Małopolsce. Wzrastająca ilość samochodów, w połączeniu

Więcej
13.08.2019

Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego

Więcej