Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Archiwum zamówień publicznych

# Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DU-5-271-1-008/24 Opracowanie analizy funkcjonujących w systemie MKA procesów bezpośrednio związanych z... usługi
2 ZDW-DU-5-271-1-006/24 Wymiana zniszczonych elementów w urządzeniach MKA usługi
3 ZDW-DU-5-271-1-005/24 Montaż automatu MKA – Górka Narodowa usługi
4 ZDW-DN-3-271-78/24 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i... dostawy
5 RDWT-271-2-2/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 części dostawy
6 ZDW-DN-3-271-85/24 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych na... usługi
7 ZDW-DN-3-271-74/2024 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej na rzecz... usługi
8 ZDW-DN-4-271-38/24 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu... usługi
9 ZDW-DN-4-271-17/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja rond w m. Libiąż roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-19/24 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
11 ZDW-DU-5-271-1-002/24 Obsługa liczników rowerzystów usługi
12 ZDW-DN-4-271-28/24 Wykonanie prac naprawczych w zakresie uszkodzonego na skutek działania czynników zewnętrznych... roboty budowlane
13 RDWT-271-2-1/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
14 RDWNS-271-2-2/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
15 ZDW-DN-3-271-44/24 Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dostawy
16 ZDW-DN-4-271-18/24 Zabezpieczenie i odbudowa DW 971 na odcinku osuwiska w m. Żegiestów roboty budowlane
17 ZDW-DN-3-271-33/24 Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i... dostawy
18 RDWNS-271-2-1/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
19 ZDW-DN-4-271-10/24 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
20 ZDW-DN-4-271-15/24 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 791 Ostrężnica... roboty budowlane