Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Archiwum zamówień publicznych

# Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 DU-4/UNSS/1/24 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa... usługi
2 ZDW-DN-3-271-12/24 „Zakup i dostawa wody mineralnej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie” dostawy
3 ZDW-DN-2-271-001/24 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego... usługi
4 ZDW-DI-2-271-1-008/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn. Budowa połączenia drogowego... usługi
5 ZDW-DI-2-271-1-007/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn. Budowa połączenia drogowego... usługi
6 ZDW-DU-3-271-1-107/23 Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie –... roboty budowlane
7 ZDW-DU-5-271-1-018/23 Dostawa i montaż kamer CCTV dostawy
8 ZDW-DU-5-271-1-017/23 Dostawa i montaż 12 stacji naprawy rowerów dostawy
9 ZDW-DN-4-271-102/23 Rozbudowa skrzyżowania DW 969 z DG 360570K w m. Mizerna – opracowanie dokumentacji... usługi
10 ZDW-DN-4-271-106/23 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - z podziałem na części dostawy
11 ZDW-DN-4-271-107/23 Dostawa pługa odśnieżnego wraz z oprzyrządowaniem dostawy
12 ZDW-DN-4-271-104/23 Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z... usługi
13 RDWT-271-2-14/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
14 ZDW-DN-4-271-103/23 Bezgotówkowy zakup paliwa (Pb 95, ON i LPG) do samochodów służbowych i sprzętu ZDW Kraków dostawy
15 ZDW-DN-2-271-001/23 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego... usługi
16 ZDW-RDWM-271-1-100/23 Remont muru czołowego przepustu w ciągu DW 967 w m. Nieznanowice roboty budowlane
17 ZDW-DN-4-271-101/23 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na... dostawy
18 ZDW-DN-4-271-98/23 Modernizacja sygnalizacji świetlnych zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
19 ZDW-RDWM-271-1-095/23 Awaryjna wymiana kabla niskiego napięcia pomiędzy rozdzielnią główną a kontenerem awaryjnego... roboty budowlane
20 ZDW-DN-8-271-1-002/23 Przygotowanie filmu promocyjnego na 25-lecie ZDW w Krakowie oraz wykonanie zdjęć wybranych... usługi