Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Zadania inwestycyjne

Plan Reczowo Finansowy

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na rok 2023

Stan na dzień: 14.02.2024

Pobierz plik planu

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(wydatki majątkowe + bieżące)

Stan na dzień: 01.01.2024

Pobierz plik wykazu