Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Zadania inwestycyjne

Plan Rzeczowo Finansowy

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na rok 2024

Stan na dzień: 25.04.2024

Pobierz plik planu

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(wydatki majątkowe + bieżące)

Stan na dzień: 25.04.2024

Pobierz plik wykazu