Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Zadania inwestycyjne

Plan Reczowo Finansowy

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na rok 2022

Stan na dzień: 24.01.2023

Pobierz plik planu

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(wydatki majątkowe + bieżące)

Stan na dzień: 28.10.2022

Pobierz plik wykazu