Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Strategiczne mapy hałasu

Strategiczne mapy hałasu dla dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego

Część opisowa

Mapa imisyjna LN

Mapa imisyjna LDWN

Mapa terenów zagrożonych hałasem LN

Mapa terenów zagrożonych hałasem LDWN