Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Poniżej 130000 zł

# Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-RDWK-271-1-012/24 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych... usługi
2 ZDW-RDWK-271-1-011/24 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg Obwodu... usługi
3 ZDW-RDWK-271-1-010/24 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg Obwodu... usługi
4 ZDW-RDWM-271-1-007/24 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg w ramach... usługi
5 ZDW-RDWM-271-1-006/24 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg w ramach... usługi
6 ZDW-RDWK-271-1-009/24 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów z ZDW – Rejon Dróg Wojewódzkich... usługi
7 ZDW-RDWNS-271-1-179/23 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników RDW Nowy Sącz oraz... usługi
8 ZDW-RDWJ-271-1-081/23 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w ciągu DW 772 w m. Domiarki roboty budowlane
9 ZDW-RDWJ-271-1-070/23 Awaryjna naprawa i wymiana bariery mostowej ochronnej po kolizji drogowej w ciągu DW 768 na... roboty budowlane
10 ZDW-RDWJ-271-1-069/23 Zabezpieczenie odcinka obwodnicy Wolbromia etap I poprzez ułożenie trwałego ogrodzenia... roboty budowlane
11 ZDW-RDWNS-271-1-156/23 Wykonanie prac naprawczych w ciągu trasy rowerowej w m. Dębno roboty budowlane
12 ZDW-RDWJ-271-1-065/23 Modernizacja skarpy korpusu drogowego DW 772 w m. Słomniki roboty budowlane
13 ZDW-RDWJ-271-1-064/23 Modernizacja skarpy korpusu drogowego DW 791 w m. Rodaki roboty budowlane
14 ZDW-RDWNS-271-1-148/23 Dostawa i montaż instalacji LPG w samochodach służbowych eksploatowanych przez ZDW Kraków – z... usługi
15 ZDW-DU-5-271-1-019/23 Korekta lokalizacji stacji ITS usługi
16 ZDW-DU-3-271-1-88/23 Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... roboty budowlane
17 ZDW-DU-3-271-1-74/23 Usługi obsługi administracyjno technicznej w obiektach budynkowych administrowanych przez ZDW ... usługi
18 ZDW-DU-3-271-1-78/23 Usługi recepcyjne w ośrodku konferencyjno wypoczynkowym z Zakopanem przy ul. Bulwary... usługi
19 ZDW-RDWNS-271-1-139/23 Wykonanie robót naprawczych w ciągu trasy rowerowej VeloDunajec roboty budowlane
20 ZDW-RDWJ-271-1-56/23 Awaryjna naprawa ścianek czołowych i ustroju nośnego przepustu w ciągu DW 794 w m. Chełm roboty budowlane