Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Przetargi ofertowe

# Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-2-1/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
2 ZDW-DU-3-271-1-98/23 Usługa wywozu odpadów komunalnych segregowanych z posesji - obiekty w m. Tarnów - z podziałem... usługi
3 ZDW-DU-3/10/2023 Dzierżawa parkingu „Głodówka” o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr 960 czarna Góra – Bukowina... usługi
4 ZDW-DU-3-271-1-81/23 Sprzedaż samochodów z podziałem na 3 zadania dostawy
5 RDWT-271-2-13/23 Sprzedaż drzewa pozyskanego z wycinki drzew dostawy
6 ZDW-DU-3-271-1-70/23 Sprzedaż samochodów z podziałem na 3 zadania dostawy
7 ZDW-DU-3-221/9/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty, ul. Błonie 17 usługi
8 ZDW-DU-3-271-1-62/23 Sprzedaż samochodów z podziałem na 7 zadań dostawy
9 ZDW-DU-3-271-1-35/23 Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych gromadzonych w pojemniku usługi
10 ZDW-DU-3-221/8/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty ul. Błonie 17 usługi
11 ZDW-DU-3-221/7/2023 Najem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego... usługi
12 RDWJ-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
13 RDWNS-271-2-2/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
14 RDWT-271-2-12/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
15 ZDW/DU-3-221/4/2023 „Najem pomieszczeń w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie” usługi
16 RDWT-271-2-11/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
17 RDWT-271-2-9/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
18 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy