Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Przetargi ofertowe

# Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-1/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na części dostawy
2 RDWK-271-2-6/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
3 RDWNS-271-2-3/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
4 ZDW-DU-3-234-3/24 Sprzedaż samochodu służbowego dostawy
5 RDWK-271-2-5/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
6 RDWK-271-2-4/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
7 ZDW-DU-3-234-2/24 Sprzedaż samochodu służbowego dostawy
8 RDWK- 271-2-3/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
9 RDWK-271-2-2/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
10 ZDW-DU-3-271-1-2/24 Utrzymanie czystości w budynku i na terenie nieruchomości w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 usługi
11 RDWK-271-2-1/24 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich... dostawy
12 ZDW-DU-3-271-1-98/23 Usługa wywozu odpadów komunalnych segregowanych z posesji - obiekty w m. Tarnów - z podziałem... usługi
13 ZDW-DU-3/10/2023 Dzierżawa parkingu „Głodówka” o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr 960 czarna Góra – Bukowina... usługi
14 ZDW-DU-3-271-1-81/23 Sprzedaż samochodów z podziałem na 3 zadania dostawy
15 ZDW-DU-3-271-1-70/23 Sprzedaż samochodów z podziałem na 3 zadania dostawy
16 ZDW-DU-3-221/9/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty, ul. Błonie 17 usługi
17 ZDW-DU-3-271-1-62/23 Sprzedaż samochodów z podziałem na 7 zadań dostawy
18 ZDW-DU-3-271-1-35/23 Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych gromadzonych w pojemniku usługi
19 ZDW-DU-3-221/8/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty ul. Błonie 17 usługi
20 ZDW-DU-3-221/7/2023 Najem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego... usługi