Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - budynki Obwodów Drogowych w Wolbromiu i Sieradzy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Koszty kwalifikowane projektu: 276.089,07 PLN

Koszt realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE: 319.040 PLN

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 14.09.2020r.
zakończenie: 31.03.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych. Terenem działania ZDW jest Województwo Małopolskie. Siedzibą ZDW jest miasto Kraków, jednakże z uwagi na specyfikę zakresu realizowanych działań ZDW posiada Jednostki terenowe. Cała struktura organizacyjna została skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić optymalny bezpośredni nadzór nad stanem technicznym dróg, zachować zdolność reagowania we wszelkich sytuacjach bieżących oraz kryzysowych. Jednakże konsekwencją zapewnienia optymalnego nadzoru drogowego jest konieczność utrzymania znacznej ilości infrastruktury. Siedziba Główna, 5 Rejonów Dróg Wojewódzkich, 10 Obwodów Drogowych i 3 Posterunki Drogowe to łącznie 19 budynków, w których pracują pracownicy ZDW. Utrzymanie takiej ilości budynków jest kosztowne. Oprócz bieżącego utrzymania koniecznym jest także cykliczne przeprowadzanie niezbędnych remontów i modernizacji w poszczególnych lokalizacjach w miarę zidentyfikowanych potrzeb oraz możliwości finansowych. Budynki OD w Wolbromiu i Sieradzy są przykładem budynków, które w ciągu ponad 20 lat swego funkcjonowania nie zostały poddane poważniejszym remontom, w związku z czym pozostały budynkami o niskim standardzie i przestarzałym systemie ogrzewania, niespełniającym obecnych norm, jakim muszą odpowiadać obiekty budowlane. W ostatnich latach szczególny nacisk społeczny jest kładziony na efektywność energetyczną budynków, z uwagi na postępujący proces pogarszania jakości powietrza.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu wykonano:

dla budynku w Wolbromiu

  • Ocieplenie stropodachu budynku
  • Wymianę instalacji ogrzewania oraz źródła ciepła z pieca opalanego węglem na piec gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową.
  • Dodatkowo w czasie trwania projektu ze środków własnych zrealizowano prace polegające na ociepleniu ścian budynku.

dla budynku w Sieradzy

  • Ocieplenie ścian oraz stropodachu budynku
  • Wymianę instalacji ogrzewania oraz źródła ciepła z pieca opalanego węglem na piec gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową
  • Wymianę okien na I piętrze budynku

Galeria

Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 1 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 2 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 3 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 4 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 5 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 6 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 7 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 8 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 9 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 10 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 11