Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic

W poniedziałek 27 czerwca została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781 na terenie gminy Babice. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Smółka i Iwona Gibas z zarządu województwa.

Podpisana dziś umowa dotyczy opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację inwestycji. W ramach opracowania zostaną zaprojektowane: nowa droga klasy G wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), drogi dojazdowe do przyległych terenów oraz skrzyżowania z drogami przecinającymi budowaną drogę.

Planowana obwodnica będzie stanowić ciąg komunikacyjny z obwodnicą Zatora, Podolsza oraz drogą krajową numer 44. Będzie miała długość ok. 3,5 km. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to I kwartał 2023 r. – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania to blisko 1,3 mln zł, z czego niemal 900 tys. zł to planowane dofinansowanie unijne. Pozostałe koszty, w wysokości ok. 400 tys. zł zostaną podzielone między: Województwo Małopolskie (50 proc.) oraz Powiat (25 proc.) i Gminę (25 proc.). Inwestycja jest planowana do sfinansowania w latach 2022-2023.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 1 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 2 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 3 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 4 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 5 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 6 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 7 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 8 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 9 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 10 Bliżej obwodnicy Olszyn i Jankowic - zdjęcie w galerii nr 11