Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Coraz bliżej budowy obwodnicy Raby Wyżnej

Marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali umowę z wójtem Raby Wyżnej Andrzejem Dziwiszem, która przybliża realizację kolejnej drogowej inwestycji w południowej Małopolsce. Obwodnica Raby Wyżnej usprawni podróżowanie w tym rejonie z korzyścią dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region.

Wspólnie z władzami Raby Wyżnej podejmujemy wielkie zadanie inwestycyjne pn. Obwodnica Raby Wyżnej. Dzisiaj z Panem Wójtem Andrzejem Dziwiszem podpisaliśmy umowę w sprawie realizacji pierwszego kroku, czyli umowę dotyczącą środków na przygotowanie wielowariantowej koncepcji tej obwodnicy wraz z przygotowaniem dokumentów pod wniosek o decyzje środowiskowe. Koszt tej inwestycji to ponad 1 mln zł. Wkład krajowy wspólnie pokryjemy z gminą, natomiast pozostałe przeszło 700 tys. z Funduszy Europejskich. To trudne zadanie, bo te wielowariantowe koncepcje maja to do siebie, że wzbudzają lokalne emocje. Mam nadzieję, że Pan Wójt wspomoże przeprowadzić ten cały proces i że zwycięży dobro wspólne. Koncepcja ma powstać do końca tego roku, a poźniej bądą kolejne kroki, czyli projektowanie, postępowania przetargowe, zabezpieczenie środków finansowych. Z tym nie będziemy mieli większego problemu i już za kilka lat będziemy korzystać z nowej obwodnicy – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Podpisana dziś przez Województwo Małopolskie i Gminę Raba Wyżna umowa dotyczy wspólnej realizacji zadania p.n.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu DW 958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Planowana trasa poprawi płynność i bezpieczeństwo na w/w trasie wojewódzkiej, ale też w samej gminie.

W jej ramach zostanie opracowana dokumentacja koncepcyjnej budowy obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958. Powstanie m.in. wielowariantowa koncepcja przebiegu trasy, materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji o środowiskowych. Konieczne będzie też przeprowadzenie analizy rynku nieruchomości i oszacowanie ich wartości.

Przed nami trudne zadanie, ale cieszę się, że w Małopolsce powstanie kolejna ważna, ale przede wszystkim bezpieczna droga. Będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego gminy i okolicznych miejscowości – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Inwestorem zadania jest Województwo Małopolskie, jego koszt to ponad 1 mln zł, z czego planowane dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie ponad 709 tys. zł. Pozostałą kwotę przekaże województwo: 75% oraz gmina: 25%.

Termin opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu DW 958 wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych planowany jest w 2023 roku.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Coraz bliżej budowy obwodnicy Raby Wyżnej - zdjęcie w galerii nr 1 Coraz bliżej budowy obwodnicy Raby Wyżnej - zdjęcie w galerii nr 2 Coraz bliżej budowy obwodnicy Raby Wyżnej - zdjęcie w galerii nr 3 Coraz bliżej budowy obwodnicy Raby Wyżnej - zdjęcie w galerii nr 4