Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inauguracja budowy III etapu obwodnicy Wolbromia

Pod koniec 2023 roku kierowcy będą mogli skorzystać z kolejnego fragmentu obwodnicy Wolbromia. Ponad kilometrowy odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej DW 783 zwiększy dostępność komunikacyjną tego obszaru oraz poprawi bezpieczeństwo podróżujących. W uroczystej inauguracji budowy wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda Łukasz Kmita, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz radny województwa Andrzej Wójcik.

Obwodnica Wolbromia to kolejna ważna inwestycja drogowa w Małopolsce, która przyczyni się do bezpiecznego i płynnego podróżowania w tej części regionu. Wiem doskonale jak ważna i oczekiwana przez mieszkańców jest ta obwodnica. Odciąży ona ruch w centrum i rozwinie cały układ komunikacyjny wokół miasta – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Inwestycja ta stanowi kontynuację dwóch poprzednich etapów obwodnicy Wolbromia, w ramach których powstało łącznie ok. 4 km drogi – ponad kilometrowy odcinek od ul. Brzozowskiej do ul. Miechowskiej oraz prawie trzykilometrowy fragment od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej.

Obwodnica Wolbromia to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców oraz kierowców. Ukończenie trzeciego etapu obwodnicy pozwoli odciążyć centrum miasta z ruchu tranzytowego, zwiększy dostępność komunikacyjną do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego.

Dzisiaj ważny dzień dla mieszkańców Małopolski. Dotrzymujemy słowa i realizujemy inwestycje potrzebne mieszkańcom. To już III etap budowy, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników tej drogi. Dzięki niej zostanie też wyprowadzony ruch tranzytowy z Wolbromia. Dziękuje swoim współpracownikom, Iwonie Gibas z zarządu województwa i radnemu województwa Andrzejowi Wójcikowi za pomoc. Pokazujemy, że razem jesteśmy w stanie realizować tak ważne zadania – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach inwestycji zostanie wykonana budowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 783 o długości ponad 1 km na odcinku od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794). W ciągu obwodnicy powstanie m.in. skrzyżowanie, oświetlenie uliczne, chodniki oraz ścieżka pieszo-rowerowa o długości ponad 600 metrów.

Termin realizacji inwestycji przewidziany jest do 24 grudnia 2023 roku.

Szacunkowa całkowita wartość zadania to ponad 15,3 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi przeszło 11,6 mln zł. Budżet Województwa dołoży blisko 3,75 mln zł. Koszt nabycia gruntów w kwocie ponad 1,7 mln zł został w całości sfinansowany przez Miasto i Gminę Wolbrom.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Inauguracja budowy III etapu obwodnicy Wolbromia - zdjęcie w galerii nr 1 Inauguracja budowy III etapu obwodnicy Wolbromia - zdjęcie w galerii nr 2 Inauguracja budowy III etapu obwodnicy Wolbromia - zdjęcie w galerii nr 3 Inauguracja budowy III etapu obwodnicy Wolbromia - zdjęcie w galerii nr 4 Inauguracja budowy III etapu obwodnicy Wolbromia - zdjęcie w galerii nr 5 Inauguracja budowy III etapu obwodnicy Wolbromia - zdjęcie w galerii nr 6 Inauguracja budowy III etapu obwodnicy Wolbromia - zdjęcie w galerii nr 7 Inauguracja budowy III etapu obwodnicy Wolbromia - zdjęcie w galerii nr 8