Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu

W Tarnowie podpisano umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji objazdu gminy. Nowa trasa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 ma ominąć oblegane dotąd Wierzchosławice, Bogumiłowice i Łętowice.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego: marszałek Witold Kozłowski, członek zarządu Marta Malec-Lech, posłowie na Sejm: Anna Pieczarka i Piotr Sak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, a także wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz.

Temat obwodnicy istnieje od 2009 roku. W listopadzie ubiegłego roku deklarację budowy obwodnicy złożył marszałek Witold Kozłowski. Województwo Małopolskie jest głównym wykonawcą zadania.

W trakcie naszych wizyt w gminach ukazują się rzeczywiste problemy ich mieszkańców, które nieraz są trudne do rozwiązania. Ta obwodnica jest tego przykładem. Rok temu przy okazji wizyty w Wierzchosławicach zadeklarowałem wstępnie w imieniu Zarządu, że spróbujemy uruchomić cały proces przygotowań do budowy obwodnicy gminy. Dziś realizujemy tę obietnicę – mówi marszałek Witold Kozłowski.

To nie jedyne inwestycje, jakie udało się zrealizować dzięki wsparciu województwa. Węzeł autostradowy w Wierzchosławicach, pełnowymiarowy wiadukt pod linią kolejową w Bogumiłowicach oraz nowo otwarty most w Borusowej wprowadziły płynność ruchu na DW 975 zarówno w Wierzchosławicach, jak i okolicznych miejscowościach – Łętowicach czy Bogumiłowicach.

Tak istotne znaczenie drogi oraz intensywność ruchu i utrudnienia z nim związane, przebieg przez tereny zabudowy, skrzyżowania niespełniające minimalnych odległości, liczne wjazdy i wyjazdy ograniczające przepustowość i płynność ruchu zagrażają bezpieczeństwu i wymuszają konieczność poszukania alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych.

W ramach „Opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” zostaną przedstawione alternatywne rozwiązań nowego przebiegu DW 975 wraz z oceną przepustowości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także dostępności komunikacyjnej autostrady A4 w rejonie węzła Tarnów Mościce w Wierzchosławicach.

Wartość zadania wynosi 1 179 939,00 zł i planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych, budżetu Województwa Małopolskiego oraz budżetu Gminy Wierzchosławice w podziale: Województwo 50 % kosztów ponoszonych w ramach wkładu krajowego w wysokości 182 267,00 zł w latach 2022 – 2023, pozostałe 50 % kosztów współfinansowane z budżetu Gminy Wierzchosławice po 91 133,50 zł w latach 2022-2023. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 815 405,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 2023 r.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Wierzchosławic wchodzi w fazę projektu - zdjęcie w galerii nr 15