Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Porozumienie dla wzajemnego rozwoju

Województwo Małopolskie i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie zacieśniają współpracę. Dzięki porozumieniu, które podpisali wicemarszałek Łukasz Smółka oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz będzie możliwe prowadzenie wspólnych programów badawczych i dydaktycznych w zakresie m.in. drogownictwa. W wydarzeniu wzięły również udział prodziekan dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja.

Bardzo się cieszę, że Województwo Małopolskie i Politechnika Krakowska zacieśniają współpracę. To jeden z efektów działania Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski. Jestem przekonany, że podpisany dokument, umożliwi powstanie szeregu wspólnych inicjatyw, które w długofalowej perspektywie przyczynią się do rozwoju uczelni i naszego regionu – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Wzajemna współpraca będzie obejmować m.in. możliwość prowadzenia wspólnych programów badawczych i dydaktycznych, w tym współpracę w zakresie działań szkoleniowych i konferencyjnych. Podpisane porozumienie umożliwi także szeroko pojętą współpracę merytoryczną skoncentrowaną wokół pozyskiwania wyników obserwacji i pomiarów, prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz prac naukowych i naukowo-technicznych dotyczących stanu istniejącej infrastruktury dróg i mostów.

W ramach działań możliwe będzie również opracowanie wytycznych w zakresie wymagań dla przyszłych realizacji drogowych a także wspólne tworzenie publikacji naukowych.

Województwo Małopolskie nieustannie dąży do usprawnienia rozwoju oraz utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Nieprzypadkowo, największa pozycja w budżecie województwa przeznaczona jest na transport i drogownictwo. Wykorzystujemy w praktyce najnowsze osiągnięcia nauki oraz innowacyjne rozwiązania techniczne. Właśnie dlatego zawarte porozumienie jest dla nas niezwykle istotne – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zakres współpracy Województwa Małopolskiego i Politechniki Krakowskiej rozszerzony o możliwość prowadzenia wspólnych programów badawczych i dydaktycznych w zakresie drogownictwa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników małopolskich dróg.

Służba społeczeństwu, zaangażowanie w sprawy Małopolski i Krakowa są wpisane w misję Politechniki Krakowskiej. Realizujemy ją w sposób aktywny i twórczy. Bez cienia przesady mogę powiedzieć, że nie ma ważnych spraw regionu i Krakowa bez eksperckiego głosu Politechniki Krakowskiej. Cieszę, że nasza uczelnia będzie mogła w jeszcze szerszym wymiarze wesprzeć rozwój Małopolski i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Ramowa umowa z województwem małopolskim dotyczy m.in. szerokiego udziału naszych specjalistów w nadzorze nad infrastrukturą komunikacyjną regionu. Politechnika Krakowska, zwłaszcza Wydział Inżynierii Lądowej, ma światowej klasy ekspertów w obszarze inżynierii drogowej, mostowej i kolejowej. Ich ogromna wiedza i praktyczne doświadczenia będą na pewno cenną pomocą dla jednostek województwa, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury drogowo-mostowej. Na współpracy skorzystają także nasi naukowcy i studenci, zyskując nowe tematy badawcze i możliwość uczestniczenia w rozwiązywaniu ciekawych problemów inżynierskich – podkreśla rektor prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.

Ponadto, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie wchodzi w skład Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski. Porozumienie w tej sprawie podpisano 13 maja 2021 roku w Sali Siemiradzkiego w krakowskich Sukiennicach.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Porozumienie dla wzajemnego rozwoju - zdjęcie w galerii nr 1 Porozumienie dla wzajemnego rozwoju - zdjęcie w galerii nr 2 Porozumienie dla wzajemnego rozwoju - zdjęcie w galerii nr 3 Porozumienie dla wzajemnego rozwoju - zdjęcie w galerii nr 4 Porozumienie dla wzajemnego rozwoju - zdjęcie w galerii nr 5 Porozumienie dla wzajemnego rozwoju - zdjęcie w galerii nr 6 Porozumienie dla wzajemnego rozwoju - zdjęcie w galerii nr 7 Porozumienie dla wzajemnego rozwoju - zdjęcie w galerii nr 8