Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada

Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada

Dofinansowanie: 2.500.000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2.500.000 zł

Okres realizacji Projektu wynosi

rozpoczęcie: styczeń 2022 r.
zakończenie: grudzień 2022 r.

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 Olkusz – Trzebinia z drogą powiatową 1079K w m. Żurada.

Inwestycja zwiększy dostępność komunikacyjną do sieci dróg w województwie, wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu a także poprzez upłynnienie ruchu skróci czas podróży.