Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

16.12.2020

Obwodnica Koszyc

Dofinansowanie: 562.306 zł Całkowita wartość inwestycji: 22.103.480,01 zł Okres realizacji Projektu wynosi rozpoczęcie: 19.06.2019 r. zakończenie: 31.03.2021 r. Zakres rzeczowy projektu Wykonanie robót budowlanych związanych

Więcej