Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami

Dofinansowanie: 577.314 zł
Całkowita wartość inwestycji: 26.819.244,42 zł

Okres realizacji Projektu wynosi

rozpoczęcie: 30.11.2018 r.
zakończenie: 31.03.2021 r.

Zakres rzeczowy projektu

Projekt obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami. Przeprawa mostowa rozpoczyna się na terenie woj. świętokrzyskiego w miejscowości Nowy Korczyn skrzyżowaniem typu rondo z DK 79 oraz DW 973, a kończy na terenie woj. małopolskiego w miejscowości Borusowa włączeniem do istniejącej DW 973.

Parametry wybudowanego obiektu mostowego:

 • obiekt wieloprzęsłowy, klasa obciążenia A
 • długość mostu – ok. 660 m (po stronie Małopolski 330 m), rozpiętość przęsła nurtowego nie może być mniejsza niż 130 m.

Przekrój poprzeczny mostu:

 • szerokość jezdni: min. 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m + 2 opaski szer. 0,5 m)
 • jednostronny chodnik dla pieszych ze ścieżką rowerową o szer. min. 3,0 m
 • jednostronny chodnik dla pieszych o szer. min. 2,0 m

Droga wojewódzka nr 973:

 • Klasa drogi: G,
 • Nośność konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu: KR 5
 • Prędkość projektowa: Vp = 70 km/h

Przekrój poprzeczny:

 • szerokość jezdni: min. 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m) + 2 opaski szer. 0,5 m
 • szerokość poboczy gruntowych : 1,50 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
 • szerokość ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego – min. 3,0 m; ciągu pieszo-rowerowego
 • szerokość chodników: min. 2,0 m;

Na terenie województwa małopolskiego długość najazdów wynosi ok. 250 m. Wzdłuż dojazdu oraz na moście będzie zlokalizowana ścieżka rowerowa o długości na terenie woj. małopolskiego ok. 580 m.