Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Koszyc

Obwodnica Koszyc

Dofinansowanie: 562.306 zł
Całkowita wartość inwestycji: 22.103.480,01 zł

Okres realizacji Projektu wynosi

rozpoczęcie: 19.06.2019 r.
zakończenie: 31.03.2021 r.

Zakres rzeczowy projektu

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego przebiegu DW 768 stanowiącego obwodnicę Koszyc wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmujących między innymi:

 • budowę obwodnicy Koszyc,
 • rozbudowę skrzyżowania DK 79 z DW 768 na skrzyżowanie typu rondo,
 • rozbudowę skrzyżowania DK 79 z DG 160013 K,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego czterowlotowego DW 768 z DP 1282 K,
 • budowę dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych,
 • budowę chodników,
 • budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę systemu odwodnienia,
 • budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę rowów drogowych,
 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
 • budowę i przebudowę oświetlenia,
 • przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznych,
 • budowę i przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę kanału technologicznego.