Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica

Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica

Dofinansowanie: 5.636 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2.852.503,99 zł

Okres realizacji Projektu wynosi:

rozpoczęcie: 01.01.2020 r.
zakończenie: 31.12.2020 r.

Zakres rzeczowy projektu:

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 w kilometrażu 1+380 – 2+900 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmujących między innymi:

  • wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy na długości 1,52 km (dostosowanie do parametrów drogi klasy G (droga główna) o nośności 115 kN/oś)
  • remont istniejących zatok autobusowych
  • wzmocnienie krawędzi jezdni
  • modernizację dróg gminnych oraz zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego
  • montaż nowych barier drogowych
  • odmulenie dna rowów.