Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka.”

W dniu 18.08.2023r. rozpoczęły się roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka.”
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu DW 993.
Na czas realizacji inwestycji droga wojewódzka zostaje zamknięta, a ruch zostaje skierowany na objazdy. W ramach przedmiotowego projektu czasowej organizacji ruchu przewidziano wyznaczenie dwóch tras objazdów.

Trasa I – dotyczy przede wszystkim pojazdów o DMC powyżej 3,5t i poprowadzona została pomiędzy skrzyżowaniem DK28 i DW993 w Gorlicach a skrzyżowaniem DW993 i DW992 w Nowym Żmigrodzie. Objazd został wyznaczony DK28 na odcinku Gorlice – Biecz – Jasło a następnie DW992 na odcinku Jasło – Nowy Żmigród.

Trasa II – to trasa przewidziana przede wszystkim dla ruchu lokalnego oraz pojazdów od DMC<3,5t. Została ona poprowadzona następujący drogami:
– DP 1480K Rozdziele – Lipinki
– DP 1477K Lipinki – Harklowa
– DP 1863R / DP 1867R Harklowa – Osobnica
– DP 1868R / DP1877R Osobnica – Dzielec – Cieklin – Wola Cieklińska

Objazdy

Objazd do 3,5t
Objazd do 3,5t

Objazd powyżej 3,5t
Objazd powyżej 3,5t