Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami

W Jankowicach, gdzie powstaje most na Wiśle, budowane są drogi technologiczne, platformy robocze, nasypy i są montowane niezbędne elementy do wykonania objazdu. Inwestycja kosztująca ponad 236 mln zł, posiada dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

To część Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwa Budowa obwodnicy i mostów w ciągu dróg wojewódzkich. W jej skład wchodzi dziewięć obiektów mostowych oraz budowa obwodnicy. Decyzję ZRID otrzymano dwa lata temu. Wykonawca przejął plac budowy na początku grudnia 2023 roku.

Jesteśmy tutaj wspólnie w Jankowicach, gdzie trwa gruntowna budowa blisko 300 metrowego mostu na Wiśle. Po jednej stronie mamy most tymczasowy, po drugiej most główny. O to zabiegaliśmy wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami. Cieszymy się, że obietnica została zrealizowana i przedsięwzięcie rozpoczęło się. Współpraca jest bardzo dobra. To nie koniec dobrych informacji. Tuż obok zaczynamy budowę obwodnicy Olszyn i Jankowic. Mamy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i możemy zaczynać przygotowania do przetargu. Bardzo się cieszymy i życzymy powodzenia polskim wykonawcom – podkreślili zgodnie wicemarszałek Łukasz Smółka i Iwona Gibas z zarządu województwa, oglądający postępy prac na placu budowy.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę mostu na DW (drodze wojewódzkiej) 781 w Jankowicach o długości całkowitej 273 m i szerokości pomostu 15,2 m; rozbudowę odcinka DW 781 o dł. 365 m w w przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu, szerokością pasa ruchu 3,5 m; budowę mostu tymczasowego o dł. ok. 280 m w obciążeniu dopuszczalnym do 40 ton, budowę odcinka drogi rowerowej łączącego DW 781 z Wiślaną Trasą Rowerową, lokalizowaną na koronie lewostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły; budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej rozbudowywany most drogowy i rozbudowywany odcinek DW 781 wraz z wylotem do wód Wisły i wylotem do ziemi wraz z systemem skrzyń rozsączających; budowę prawostronnego kanału technologicznego od początku rozbudowywanego odcinka drogi do końca rozbudowywanego mostu i budowę lewostronnego kanału technologicznego od początku rozbudowywanego mostu do końca rozbudowywanego odcinka drogi; przebudowę sieci teletechnicznej (światłowód sterowania przepompownią wód opadowych) polegająca na przełożeniu istniejącej sieci na most tymczasowy, a po zakończeniu inwestycji na przebudowany most docelowy zgodnie z uzyskanymi warunkami; budowę obustronnych opasek brzegowych z narzutu kamiennego na Wiśle.

Otwarcie mostu jest zaplanowane na luty 2025 roku.

Rusza budowa obwodnicy Olszyn i Jankowic

Prace projektowe rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku, a kilka dni temu (26 marca) pozyskano decyzję ZRID. Obwodnica będzie miała około 3,5 km długości.

Zakres obwodnicy:

Budowa drogi wojewódzkiej nr 781 w zakresie:

 • budowy jezdni wraz z poboczami
 • budowy rowów odwadniających
 • budowy skrzyżowania czterowlotowego z DP 1009K
 • budowy skrzyżowania trzywlotowego z ruchem okrężnym ze starodrożem DW 781
 • budowy zjazdu publicznego
 • budowy dodatkowych jezdni odpowiadających parametrom drogi klasy D wraz z placami do zawracania i mijankami
 • budowy placów do zawracania na drogach wewnętrznych i leśnych służących obsłudze projektowanej obwodnicy
 • budowy przepustów o przekroju skrzynkowym w ciągu istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych – przepusty wyposażone są w obustronne suche półki i ubezpieczone na wlocie i wylocie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 780 w zakresie:

 • rozbudowy jezdni wraz z poboczami
 • budowy skrzyżowania czterowlotowego z ruchem okrężnym z DW 781 i z wlotem
 • N do planowanej drogi gminnej
 • budowy rowów odwadniających
 • przebudowy rowów odwadniających
 • budowy dodatkowych jezdni odpowiadających parametrom drogi klasy D wraz z placami do zawracania
 • budowy ścieżki pieszo-rowerowej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 (starodroże) w zakresie:

 • rozbudowy jezdni wraz z poboczami
 • przebudowy zjazdu publicznego
 • budowy rowów odwadniających
 • remontu/odtworzenia istniejącej jezdni na odcinku dowiązania

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1009K od km 0+000,00 do km 0+320,00 w zakresie:

 • rozbudowy jezdni wraz z poboczami
 • budowy ścieżki pieszo-rowerowej
 • budowy rowów odwadniających
 • przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy skrzyżowania z dodatkową jezdnią
 • remontu/odtworzenia istniejącej jezdni na odcinku dowiązania
 • budowa i przebudowa przepustów o przekroju kołowym i średnicy DN 600 mm w ciągu projektowanych i istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych. Przepusty ubezpieczone na wlocie i wylocie
 • budowa i przebudowa przepustów o przekroju kołowym i średnicy DN 800 mm w ciągu projektowanych i istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych. Przepusty ubezpieczone na wlocie i wylocie
 • budowa obiektu mostowego nad potokiem „Od Pastwiska” w ciągu projektowanej obwodnicy
 • budowa oświetlenia ulicznego w obszarze projektowanych skrzyżowań
 • budowa oświetlenia ulicznego (oświetlenie dedykowane) w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych
 • budowa kanalizacji deszczowej w obszarze projektowanych skrzyżowań oraz w rejonie obiektu mostowego
 • budowa kanału technologicznego wzdłuż budowanej DW 781 (obwodnica), rozbudowywanej DW 780, rozbudowywanej DW 781 (starodroże), rozbudowywanej DP 1009K
 • rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej SN
 • rozbiórka odcinka starodroża DW 781
 • rozbiórka ogrodzenia w ramach dz. ew. nr 813
 • wykonanie zieleńcy/niwelacji terenu
 • wycinka kolidującej zieleni

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 1 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 2 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 3 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 4 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 5 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 6 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 7 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 8 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 9 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 10 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 11 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 12 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 13 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 14 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 15 Zabiegaliśmy o to wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami - zdjęcie w galerii nr 16