Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich

Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Dzięki temu Samorząd Województwa Małopolskie realizuje misje i działa na rzecz rozwoju Małopolski.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną przebudowane mosty i wiadukty w wielu lokalizacjach w naszym regionie. Powstanie także obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej 973 Hubenice-Kozłów-Borusowa:

  1. Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 17+639 na rz. Kamienica w m. Szczawa
  2. Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 19+021 na rz. Kamienica w m. Szczawa
  3. Przebudowa mostu w m. Kośne Hamry na potoku Cicha Woda w ciągu DW 961
  4. Budowa mostu w m. Poronin na potoku Poroniec w ciągu DW 961 odc. 010 km 2+259
  5. Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka
  6. Przebudowa mostu w/c DW 966 odc. 130 km 0+508 na rzece Stradomka wraz z dojazdami i budową chodnika w m. Kobylec, Brzezowa (zad 1+2)
  7. Przebudowa mostu na potoku Czerwony w ciągu DW 981 odc. 080km 2+466 w m. Grybów
  8. Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 780 odc. 230 km 1+380 w m. Libiąż
  9. Przebudowa mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice
  10. Budowa Obwodnicy w m. Hubenice/Kozłów/Borusowa w/c DW 973

Całkowita wartość inwestycji: 236.300.920,83 PLN zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 161.423.750,00 PLN

Okres realizacji zadania: 10.2022 – 02.2025

Galeria

Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 1 Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 2 Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 3 Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 4 Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 5