Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

22.11.2022

Obwodnica Proszowic – etap II

Rządowy Fundusz Polski Ład edycja II: W ramach naboru przeprowadzonego w dniach 28.12.2021r. – 11.03.2022 r. zgłoszono wniosek o dofinansowanie zadania „Obwodnica Proszowic – etap

Więcej