Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich

Od 25 lat nadzorują budowę dróg, chodników, mostów, obwodnic i z troską dbają o bezpieczeństwo na drogach województwa małopolskiego. Mowa rzecz jasna o Zarządzie Dróg Wojewódzkich, który świętuje w tym roku swój jubileusz 25-lecia.

Proszę pozwolić, że w imieniu własnym, samorządu województwa oraz wszystkich Małopolan przekażę na ręce pani dyrektor słowa uznania i wdzięczności dla wszystkich osób, które obecnie i w przeszłości, w ciągu tych minionych 25 lat działalności, tworzyły zespół Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Dzięki Państwa zaangażowaniu, profesjonalizmowi, otwartości na nowe projekty, a także dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem województwa, nastawionej na realizację strategii rozwoju regionu – Małopolska, wzbogaca się o coraz lepszą sieć dróg wojewódzkich i dynamicznie się rozwija. Jest regionem, który wykorzystuje swoje szanse i odnajduje nowe potencjały. Jest dobrym miejscem do życia – mówił podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej marszałek Witold Kozłowski.

Podsumowanie aktywności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wypada imponująco. I świadczy o tym nie tylko ogromna kwota łącznych nakładów finansowych na drogi wojewódzkie w ciągu minionego 25-lecia: 6 miliardów 890 milionów złotych. Za tą cyfrą kryje się przecież modernizacja około 80% sieci dróg wojewódzkich: w 1999 roku dróg wojewódzkich klasy A mieliśmy w Małopolsce zaledwie 4%, a na koniec 2023 roku było to już 54%. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza wydłużono sieć dróg wojewódzkich w Małopolsce o ponad 100 kilometrów, powstało ponad 80 nowych obiektów mostowych, 34 obwodnice miejscowości, w tym 28 już gotowych, zabudowywano lub przebudowano ścieżki rowerowe o łącznej długości 560 kilometrów – dodał Witold Kozłowski.

Podczas poniedziałkowej gali odznaczeni zostali pracownicy ZDW w Krakowie.

Macie Państwo swój ważny udział w przemianie Małopolski, w jej unowocześnianiu i modernizacji infrastrukturalnej. Przekazując dzisiaj gratulacje i słowa wdzięczności nie zapominamy też o tych, którzy w ciągu minionych lat związani byli z Zarządem Dróg Wojewódzkich, a których nie ma już z nami. Myślę tu przede wszystkim o pierwszym dyrektorze ZDW, Grzegorzu Stechu, którego dynamizm i wizja działania tej instytucji, którą rozwijał przez lata, były jednym ze składników jej sukcesu – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

W uroczystej gali 25-lecia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wzięli udział: marszałek Małopolski Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas z zarządu województwa, przewodniczący Sejmiku Jan Tadeusz Duda, radni województwa Tadeusz Arkit i Jerzy Fedorowicz oraz wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 1 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 2 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 3 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 4 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 5 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 6 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 7 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 8 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 9 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 10 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 11 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 12 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 13 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 14 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 15 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 16 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 17 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 18 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 19 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 20 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 21 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 22 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 23 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 24 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 25 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 26 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 27 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 28 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 29 25 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 30