Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic

We wtorek, 21 grudnia uroczyście podpisano umowę dotyczącą przyznania 32 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na budowę obwodnicy Niepołomic i Podłęża. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wojewoda Łukasz Kmita, parlamentarzyści i samorządowcy.

Budowa obwodnicy Niepołomic i Podłęża jest bardzo ważną inwestycją, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla przedsiębiorców, którzy w sąsiedztwie lokalizują swoje firmy. Dzięki obwodnicy poprawi się komunikacja i przepustowość w tej części regionu, czyli pomiędzy Krakowem, Niepołomicami, Dobczycami i Wieliczką. Zyskają zatem wszyscy, zarówno mieszkańcy, turyści, jak i przedsiębiorcy, a to z pewnością przełoży się także na rozwój gospodarczy regionu – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Dziś podpisano umowę potwierdzającą przyznanie środków Samorządowi Województwa Małopolskiego z rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2021-2024 w wysokości 32 mln zł.

Obwodnica poprawi również dostęp do autostrady A4 i drogi krajowej nr 75, a jej budowa jest możliwa dzięki środkom rządowym dającym gwarancję finansowania. Zyskają również mieszkańcy okolicznych miejscowości, a także turyści dojeżdżający choćby do Puszczy Niepołomickiej – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycję, której pełna nazwa brzmi: „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic”.

Kierujemy środki budżetu państwa na to ważne dla rozwoju regionalnego i lokalnego zadanie inwestycyjne w obszarze infrastruktury drogowej. W istotny sposób istotny przyczyni się ono do zwiększenia poziomu rozwoju ośrodków gospodarczych oraz będzie sprzyjać podniesieniu konkurencyjności mniejszych miast i obszarów wiejskich. Obwodnica będzie stanowić podstawową arterię komunikacyjną przede wszystkim dla Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i lokujących się tam podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych koncernów, których inwestycje mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa oraz zapewniają powstanie wielu nowych miejsc pracy. Dlatego też z pełnym przekonaniem rekomendowałem dofinansowanie tego zadania ze środków rządowych. Dziękuję Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za decyzję zapewniającą tej inwestycji finansowanie na poziomie łącznie aż 32 mln złotych w perspektywie do 2024 roku – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

W uroczystości uczestniczyli małopolscy posłowie – Urszula Rusecka, Rafał Bochenek i Patryk Wicher oraz senator Wiktor Durlak. Obecni byli także wicestarosta wielicki Henryk Gawor oraz burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 40 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa to 32 mln zł, a 8 mln zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego. Jej realizację zaplanowano na lata 2021-2024.

Galeria

32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 1 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 2 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 3 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 4 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 5 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 6 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 7 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 8 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 9 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 10 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 11 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 12 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 13 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 14 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 15 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 16 32 mln zł z budżetu państwa na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 17