Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Budowa obwodnicy Brzeszcz

Marszałek Witold Kozłowski i Iwona Gibas z zarządu województwa oraz burmistrz Radosław Szot podpisali w Urzędzie Gminy w Brzeszczach umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających budowę obwodnicy Brzeszcz.

Cieszę się, że inicjujemy kolejną ważną inwestycję. Budowa obwodnicy Brzeszcz to zadanie o priorytetowym znaczeniu dla mieszkańców. Dlatego Samorząd Województwa Małopolskiego również w tej sprawie aktywnie wspiera lokalny samorząd. Podpisujemy dzisiaj wspólnie z Panem Burmistrzem Radosławem Szotem umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację tej inwestycji. To zatem pierwszy krok, pierwszy etap prac, którego łączny koszt wynosi ponad milion trzysta tysięcy złotych. Mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Województwo Małopolskie pokryje natomiast większość kosztów ponoszonych w ramach wkładu krajowego – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Dziękuję Panu Burmistrzowi Brzeszcz za dobrą współpracę. Dziękuję również Pani Marszałek Iwonie Gibas, która w zarządzie województwa jest prawdziwym ambasadorem spraw Małopolski Zachodniej i oczywiście całej małopolskiej kultury – dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Dziękuję Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu za wsparcie i pełne zrozumienie jak ważne jest powstanie obwodnicy Brzeszcz. Cieszę się dzisiaj podwójnie, jako małopolski samorządowiec oraz właśnie mieszkanka gminy Brzeszcze. Celem budowy obwodnicy jest przeniesienie głównego ruchu pojazdów z drogi wojewódzkiej nr 933 i strefy eksploatacji Zakładu Górniczego Tauron Wydobycie poza centrum gminy. Eliminacja uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum Brzeszcz i Jawiszowic oraz zapewnienie połączenia lokalnego z węzłem na drodze ekspresowej S1 poprawią codzienny komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców, wpływając także na gospodarczy rozwój Brzeszcz – mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

W piątkowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele brzeszczańskiego samorządu, w tym także zastępca burmistrza Łukasz Kobielusz, sekretarz gminy Magdalena Maj i skarbnik gminy Renata Dudziak, zaproszeni goście i dziennikarze oraz Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Szacunkowa długość obwodnicy Brzeszcz w ciągu DW 933 to ok. 3,9 km. Budowa nowego odcinka drogi, w wariancie preferowanym, realizowana będzie po zachodniej stronie miejscowości przed torami kolejowymi i połączy budowany węzeł drogi szybkiego ruchu S1 „Brzeszcze” z DW 933.

Zgodnie z podpisaną dzisiaj umową Województwo Małopolskie wraz z Gminą Brzeszcze podejmą wspólnie działania i przygotują dokumentację dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Obwodnicy Brzeszcz”. Zadanie realizowane będzie w ramach przygotowania dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych, przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na latach 2014-2020. Obecnie, z uwagi na ogłoszenie przetargu i w konsekwencji wyłonienie wykonawcy, wartość ww. zadania wynosi 1 328 400 zł. Zostanie ono sfinansowane ze środków unijnych, budżetu Województwa Małopolskiego oraz z budżetu gminy.

Podział kosztów jest następujący: Województwo Małopolskie pokryje 75 proc. kosztów ponoszonych w ramach wkładu krajowego w wysokości 358 800 zł (w podziale: 285 000 zł w 2023 r. i 73 800 zł w 2024 r.), pozostałe 25 proc. środków pochodzi z budżetu Gminy Brzeszcze (95 000 zł w 2023 r. i 24 600 zł w 2024 r.). Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 850 000 zł.

Szacunkowy koszt budowy obwodnicy Brzeszcz, wraz z wykupem gruntów, to ponad 82 mln zł. Obwodnica Brzeszcz została ujęta na finalnej liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 1 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 2 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 3 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 4 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 5 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 6 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 7 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 8 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 9 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 10 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 11 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 12 Budowa obwodnicy Brzeszcz - zdjęcie w galerii nr 13