Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic

W Niepołomicach odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicemarszałka Łukasza Smółki i radnego województwa Andrzeja Ziobry dotycząca drugiego etapu budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Ta ważna arteria połączy Niepołomicką Strefę Inwestycyjną z siecią dróg międzynarodowych oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Całkowita wartość tego projektu to przeszło 54,5 mln zł, w tym ponad 15,1 mln zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego.

Rozpoczynamy realizację kolejnego etapu obwodnicy Niepołomic, która będzie ukończona w 2025 roku i oddana kierowcom. Będzie to nowoczesna bezpieczna droga, dostosowana do ruchu tranzytowego. Równocześnie zostaną wybudowane też ścieżki rowerowe. Obwodnica jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi dojazd do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. To tutaj zlokalizowano zakłady pracy, które zatrudniają tysiące osób. Bardzo się cieszę, że dzięki dobrej współpracy z parlamentarzystami inwestycja zyskała wsparcie rządowe w kwocie ponad 30 mln zł. Dziękuję też za dobrą współpracę z Powiatem Wielickim i Gminą Niepołomice, która wsparła budowę obwodnicy kwotą ponad 7 mln zł, co ułatwiło realizację tego zadania – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łączna długość obwodnicy Niepołomic będzie wynosić około 5,3 km – od nowej obwodnicy Podłęża do skrzyżowania DK75 (ul. Brzeska).

Kolejna już inwestycja w tym zakresie została podzielone na dwa etapy:

Etap I (Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).
Etap II (Realizacja robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania), z podziałem na dwie części: pierwsza to odcinek o długości około 3,9 km – od skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego i Diesla do DK 75 (ul. Brzeska). Natomiast druga część to odcinek o długości około 1,4 km – od nowej obwodnicy Podłęża do skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego i Diesla.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę drogi klasy G, jednojezdniowej o 2 pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi (tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi wojewódzkiej. Powstaną też nowe chodniki, pobocza, droga rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego, 5 skrzyżowań typu rondo, system odwadniający oraz nowe oświetlenie drogowe.

Całkowita wartość projektu to przeszło 54,5 mln zł, z czego blisko 32 mln zł pochodzi z budżetu państwa, w ramach dotacji celowej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przeszło 15,1 mln zł to wkład własny z budżetu województwa, natomiast ponad 7,3 mln zł jest wkładem Gminy Niepołomice.

Zakończenie projektu pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa Obwodnicy Niepołomic” jest planowane na koniec maja 2025 roku.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 1 Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 2 Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 3 Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 4 Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 5 Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 6 Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 7 Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic - zdjęcie w galerii nr 8