Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Nowa droga – nowa jakość

Powstały łącznie cztery ronda, cztery mosty i 7 km nowej trasy w ramach obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna (pow. nowotarski). Drugi etap inwestycji, której łączny koszt to ponad 65,1 miliona złotych został właśnie oddany do użytku. 12 października po nowej drodze przejechały pierwsze samochody.

Koszt inwestycji sięgający ponad 65,1 mln złotych to 51,3 mln złotych z funduszy unijnych, 11 mln z budżetu województwa oraz wkład własny gmin w wysokości blisko 3 milionów złotych. Nowa droga zapewni wygodny dojazd do autostrady A4 oraz znacząco odciąży mniejsze miejscowości od przejazdów ciężkich pojazdów.

– Otwierana dzisiaj nowa droga to nowa jakość na drodze wojewódzkiej 969 – mówił marszałek Witold Kozłowski.

To jest bardzo ważna obwodnica, ponieważ znacząco przyśpieszy ruch na kierunku Nowy Targ, ale także Nowy Sącz i Zakopane, ale przede wszystkim zwiększy się komfort i bezpieczeństwo w tych trzech gminach nowotarskich. Do tej pory ten ruch przechodził przez centra, przy dużej liczbie przejść dla pieszych, czego efektem były wypadki i kolizje drogowe w liczbie niemałej – dodał marszałek Małopolski.

Gratulacje nowej inwestycji w Małopolsce przekazują także przedstawiciele Komisji Europejskiej. – Serdecznie gratulujemy otwarcia nowej obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna. Ponad 50 milionów złotych dotacji z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego przyczyni się do zwiększenia efektywności komunikacji w obrębie województwa małopolskiego. Projekt ten jest zgody z unijnym celem rozwoju nowoczesnej sieci infrastruktury, która przyspiesza i zwiększa bezpieczeństwo podróży, jednocześnie promując zrównoważony rozwój. Nowa obwodnica pozwala na wykorzystanie bezpiecznych rozwiązań dla wszystkich uczestników ruchu oraz bogatego środowiska naturalnego. Życzymy podobnych sukcesów również w przyszłych projektach – mówi Marta Wnuk z Dyrektoriatu Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Marszałek województwa Witold Kozłowski podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie tej inwestycji.

Dziękuję wykonawcom, dyrekcji i pracownikom Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wykonaliście Państwo ogrom pracy. Łączny koszt inwestycji to ponad 65 milionów złotych. Powstały cztery duże ronda i cztery mosty na tym szlaku, dlatego można powiedzieć, że jest to bardzo duża inwestycja – mówił Witold Kozłowski.

W oficjalnym otwarciu obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna uczestniczyli: wiceministrowie Andrzej Gut-Mostowy i Edward Siarka, posłowie Anna Paluch i Patryk Wicher, senator Jan Hamerski, marszałek Małopolski Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wiceprzewodniczący Sejmiku Jan Piczura, radny województwa Marek Wierzba, przedstawiciele powiatu nowotarskiego oraz gmin, przez które przebiega nowa droga.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 1 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 2 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 3 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 4 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 5 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 6 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 7 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 8 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 9 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 10 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 11 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 12 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 13 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 14 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 15 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 16 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 17 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 18 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 19 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 20 Nowa droga – nowa jakość - zdjęcie w galerii nr 21