Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza

W piątek 29 kwietnia, uroczyście otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza w ciągu drogi wojewódzkiej DW 781. W wydarzeniu wzięli udział: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka i Iwona Gibas z zarządu województwa, a także radny województwa Rafał Kosowski, dyrektor Kancelarii Sejmiku Piotr Polanek, posłowie Rafał Bochenek i Krzysztof Kozik oraz samorządowcy Małopolski Zachodniej.

Wartość inwestycji to ponad 32 mln zł, z czego 85% całkowitych wydatków pokryło dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina Zator partycypowała środki w wysokości około 900 tys. zł. Pozostałą część pokryły środki budżetu województwa.

Długo – my i społeczność miasta i gminy Zator – czekaliśmy na te inwestycję. Cały proces rozpoczął się w 2016 roku. Były pewne perturbacje, ale dziś jest ten szczęśliwy dzień, kiedy przy udziale tylu wspaniałych gości możemy uroczyście uruchomić bardzo potrzebną dla Zatora, Podolsza , ale także dla całego układu komunikacyjnego Małopolski Zachodniej inwestycję. Zdecydowanie ta droga odciąży ruch w centralnej części miasta. To bardzo duża inwestycja: 32 miliony złotych, a 85 proc. to środki z funduszy europejskich, również Zator partycypował w kosztach przedsięwzięcia. Chcę dziś podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym procesie. Zarówno tym, którzy projektowali tę obwodnicę oraz tym, którzy później ją w trudzie realizowali do samego końca – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Województwo Małopolskie zgodnie z obowiązującymi założeniami rozwoju sieci drogowej w regionie dąży do zminimalizowania najważniejszych problemów transportowych w Małopolsce. Obwodnica Zatora i Podolsza poprawi jakość i dostępność do dróg w Województwie Małopolskim oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli na wyeliminowanie ruchu ponadlokalnego i tranzytowego poza zwartą zabudowę mieszkaniową. Ponadto inwestycja wpłynie na zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, co w efekcie poprawi atrakcyjność całej Małopolski.

To bardzo dobra wiadomość dla kierowców podróżujących drogami w Małopolsce. Dokładamy wszelkich starań, by infrastruktura drogowa była coraz lepsza. Kolejna inwestycja sprawia, że podróż po naszym regionie będzie bardziej komfortowa. Wszystko z myślą o poprawie bezpieczeństwa na małopolskich drogach – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Otwarcie obwodnicy to ważny dzień dla mieszkańców Zatora, Podolsza i okolicznych miejscowości. Odciąży ona ruch drogowy na terenie gminy Zator, poprawi się też dostęp dla turystów odwiedzających Zachodnią Małopolskę – dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obwodnicy Zatora i Podolsza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781, jako drogi klasy G o długości ok. 3 km oraz wiaduktu nad linią kolejową i trzech mostów. W ramach zadania zostały też wybudowane trzy skrzyżowania, zbiornik retencyjny, jezdnie dodatkowe oraz umieszczono ekrany akustyczne przy rondzie. Początek obwodnicy rozpoczyna rondo z DW 781 zlokalizowane pomiędzy mostem na potoku Łowiczanka, a zabudową mieszkaniową wzdłuż DW 781. Natomiast jej koniec umiejscowiony jest na wlocie wybudowanego w latach 2015-2016 ronda na drodze krajowej nr 44.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 1 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 2 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 3 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 4 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 5 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 6 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 7 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 8 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 9 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 10 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 11 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 12 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 13 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 14 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 15 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 16 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 17 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 18 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 19 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 20 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 21 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 22 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 23 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 24 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 25 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 26 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 27 Otwarto obwodnicę Zatora i Podolsza - zdjęcie w galerii nr 28