Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Powstanie obwodnica Jabłonki

Rozwój transportu na obszarze Podtatrza jest niezwykle ważny dla tej części regionu, ale też całej Małopolski. Obwodnica Jabłonki znacząco poprawi komunikację w tym rejonie z korzyścią dla mieszkańców, ale też dla turystów. Marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali umowę z wójtem Jabłonki Antonim Karlakiem, która przybliża realizację kolejnej drogowej inwestycji.

Zarząd województwa podjął decyzję o wspólnej, z władzami Jabłonki, realizacji projektowanej obwodnicy tej miejscowości. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji budowy tej ważnej drogi w ciągu dróg wojewódzkich nr 957 i 962. Mam taką nadzieję, że ten etap zamkniemy do końca przyszłego roku. Musimy szukać racjonalnego rozwiązania, które udrożni ruch, zapewni bezpieczeństwo, ale też nie przekroczy racjonalnych możliwości finansowania tej inwestycji. To wspólny dar dla mieszkańców Gminy Jabłonka, za co dziękuje Panu Wójtowi – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Podpisana dziś przez Województwo Małopolskie i Gminę Jabłonka umowa dotyczy wspólnej realizacji zadania p.n.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Jabłonki w ciągu DW 957 i DW 962 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Planowana trasa poprawi płynność i bezpieczeństwo na w/w trasach wojewódzkich, ułatwi dostęp do przejść granicznych oraz drogi krajowej nr 7.

W jej ramach zostanie opracowana dokumentacja koncepcyjnej budowy obwodnicy Jabłonki w ciągu dróg wojewódzkich nr 957 i 962. Powstanie m.in. studium korytarzowe, wielowariantowa koncepcja przebiegu trasy, materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji o środowiskowych. Konieczne będzie też przeprowadzenie analizy rynku nieruchomości i oszacowanie ich wartości.

Przed nami trudne zadanie, ale dzięki tej ważnej drogowej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo podróżowania i komunikacja w południowej części naszego regionu – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Województwo Małopolskie, a jego koszt to ponad 1,1 mln zł, z czego planowane dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie ponad 800 tys. zł. Pozostałą kwotę przekaże województwo – 75% oraz gmina 25%.

Termin opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Jabłonki w ciągu DW 957 i DW 962 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowany jest na lata 2022-2023.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Powstanie obwodnica Jabłonki - zdjęcie w galerii nr 1 Powstanie obwodnica Jabłonki - zdjęcie w galerii nr 2 Powstanie obwodnica Jabłonki - zdjęcie w galerii nr 3 Powstanie obwodnica Jabłonki - zdjęcie w galerii nr 4 Powstanie obwodnica Jabłonki - zdjęcie w galerii nr 5 Powstanie obwodnica Jabłonki - zdjęcie w galerii nr 6 Powstanie obwodnica Jabłonki - zdjęcie w galerii nr 7 Powstanie obwodnica Jabłonki - zdjęcie w galerii nr 8