Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w Pieninach

Inwestycje drogowe poprawiające bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej 969 w obszarze turystycznym Pienin i budowa schroniska na Lubaniu, to tylko niektóre tematy poruszone na dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Witolda Kozłowskiego marszałka Małopolski, która odbyła się w Ochotnicy Dolnej. Województwo Małopolskie konsekwentnie przez ostatnie pięć lat finansuje nie tylko modernizację infrastruktury drogowej w tej części regionu, ale i wspomaga lokalne samorządy w wielu innych projektach o różnej tematyce. Jednym z priorytetów Zarządu Województwa jest też rozwój turystyczny tej części Małopolski stąd i bliski realizacji np. projekt budowy nowoczesnego schroniska na Lubaniu. W wydarzeniu wzięli również udział m.in wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz Grzegorz Biedroń prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Pieniny to jeden z regionów Małopolski, który w ostatnich latach bije rekordy popularności, jeśli chodzi o ruch turystyczny. Zresztą to zjawisko dotyczące całego województwa – z danych Małopolskiej Organizacji Turystycznej wynika bowiem, że już ¼ zagranicznych gości przyjeżdżających do Polski, jako cel swojego przyjazdu wybiera właśnie południe kraju. Stąd i konieczność rozwoju m.in. infrastruktury drogowej, zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów odwiedzających szeroko rozumiane Pieniny. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa ważnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 969 z powiatową w miejscowości Tylmanowa. Nowa inwestycja rozwiąże nie tylko problem tworzących się tam w sezonie turystycznym korków, ale i poprawi bezpieczeństwo poprzez zmianę tradycyjnej krzyżówki na nowoczesne rondo.

Chodzi nam o to, aby ułatwić życie turystom odwiedzającym tę część Małopolski. Widać to najbardziej, gdy kończy się długi weekend sierpniowy i osoby wracające z Pienin stoją w kilometrowych korkach. Chodzi o trasę zarówno w stronę Nowego Sącza jak i Nowego Targu – w zasadzie w obu kierunkach tworzyły się wtedy potężne zatory. Już na początku mojej kadencji dzięki szybkim działaniom zmodernizowane zostało rondo w Krościenku przez które przejeżdżają kierowcy wracający z Szczawnicy. I systematycznie przez całe pięć lat systematycznie robiliśmy wszystko, aby ułatwić poruszanie się zmotoryzowanym turystom w tej części Małopolski. Teraz przed nami kolejna ważna inwestycja – przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową w miejscowości Tylmanowa. Tutaj są spore szanse, że prace przy przebudowie zlokalizowanej tam krzyżówki rozpoczną się jeszcze w tym roku. Wierzę głęboko, że w kolejnej kadencji ktokolwiek będzie odpowiedzialny za sprawy województwa, to będzie kontynuować głęboką przebudową sieci komunikacyjnej dróg w tej części Małopolski -mówił Witold Kozłowski marszałek Małopolski.

W planie prac, jeśli chodzi o przebudowę skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 969 w miejscowości Tylmanowa, głównym zadaniem będzie zmiana krzyżówki starego typu na nowoczesne rondo, które usprawni ruch jak i zwiększy bezpieczeństwo w tym newralgicznym miejscu. Z danych, które posiada Zarząd Dróg Wojewódzkich wynika, że codziennie tę trasę pokonuje ponad osiem tysięcy samochodów dziennie. I przebudowa skrzyżowania nie tylko usprawni ruch na samej drodze 969, ale i ułatwi mieszkańcom regionu w takich miejscowościach jak Ochotnica Dolna płynne włączanie się do ruchu. Zakres prac to również budowa nowego mostu znajdującego się bezpośrednio przy skrzyżowaniu i włączenia go poprzez budowę czwartego zjazdu do planowanego ronda.

Dokumentacja jest kompletna i gotowa. Niestety w trakcie procedowania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień w tej sprawie zgłoszono odwołanie, jeśli chodzi o decyzję gminy w tej sprawie. Ale ostatecznie odwołanie zostało częściowo odrzucone i po podziale działek na których ma powstać rondo, decyzja wydana przez gminę Ochotnica Dolna została podtrzymana. Nic więc już nie stoi na przeszkodzie abyśmy złożyli wniosek o ZRID, potem wyłonili wykonawcę przebudowy skrzyżowania w Tylmanowej i na jesieni bieżącego roku rozpoczęli prace – mówi Katarzyna Węgrzyn-Madeja dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg: wojewódzkiej nr 969 i powiatowej na osiedlu Rzeka w Tylmanowej to inwestycja niezwykle ważna, nie tylko dla zmotoryzowanych turystów poruszających się w regionie, ale i dla lokalnych mieszkańców, głównie gminy Ochotnica Dolna.

Dla nas to kluczowa inwestycja, która poprawi zarówno bezpieczeństwo jak i płynność ruchu. Natężenie ruchu w tej części naszej gminy rodzi w tym miejscu realne zagrożenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kierowców. To zresztą tylko jeden z przykładów doskonałej współpracy naszego samorządu z władzami Województwa Małopolskiego. Ostatnie pięć lat to wiele zrealizowanych inwestycji w infrastrukturze drogowej jak ponad 100 metrowy most Brzegi na rzece Dunajec w Tylmanowej. Ale nie tylko, wspólnie udało się nam też wybudować Park Rozrywki czy modernizować naszą lokalną oczyszczalnię ścieków, która jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Chcę podziękować marszałkowi Małopolski Witoldowi Kozłowskiemu za wsparcie wielu innych projektów w zakresie kultury jak i turystyki. Dzięki dofinansowaniu samorządu województwa w wielu przypadkach na poziomie 70-80 procent, wydaliśmy 17 książek, zorganizowali wiele wydarzeń kulturalnych i koncertów, a na terenie naszej gminy prężnie działały nie tylko Koła Gospodyń Wiejskich, ale i wiele innych organizacji w tym Związek Podhalan – podkreślał wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.

Trzeba podkreślić, że przez całą pięcioletnią kadencję obecnych Władz Województwa Małopolskiego, rozwój turystyczny całego regionu był jednym z priorytetów. Dzięki temu wzrost liczby gości zarówno z Polski jak i wielu krajów z całego świata widoczny jest nie tylko w Krakowie czy na Podhalu, ale i właśnie w Pieninach. W dużej mierze to efekt skutecznej promocji Małopolski, ale niebagatelną rolę odegrały też Igrzyska Europejskie, które były niewątpliwie najlepszą formą reklamy całego regionu.

Z danych jakie posiadamy wiemy, że porównując ruch turystyczny w czerwcu 2022 roku i w roku ubiegłym to wzrósł on o ponad 40 procent. Kolejne miesiące były jeszcze lepsze wzrost w lipcu wynosił 150 , a w sierpniu 180 procent. Taki sukces nie bierze się znikąd, transmisje i relacja z Igrzysk pokazały Małopolskę jako bezpieczny region i jednocześnie atrakcyjny turystycznie. Dodatkowo ci, którzy przyjechali do nas jako kibice na własne oczy przekonali się, że warto tutaj spędzać wolny czas. Znakomita baza noclegowa, niepowtarzalny smak kuchni regionalnej i niezwykła gościnność – to nasze atuty. Dodatkowo wszystkie konkurencje Igrzysk Europejskich zostały rozegrane na naprawdę olimpijskim poziomie. Tutaj organizację tej prestiżowej imprezy sportowej oceniono jednoznacznie pozytywnie i to teraz procentuje. Oczywiście niezależnie od tego cały czas rozwijamy ofertę turystyczną Małopolski. Podam tylko jeden przykład – budowa schroniska na Lubaniu. To kwestia na którą czekały tysiące turystów jak i organizatorów oferty skierowanej do przyjeżdżających do nas gości. Jesteśmy bardzo blisko rozpoczęcia prac – czekamy na PTTK, aby miało pełną dokumentację, jeśli dostaniemy sygnał, że są gotowi to ogłaszamy konkurs, a środki finansowe na budowę schroniska są już zabezpieczone. Potem jeszcze przetarg, który wyłoni wykonawcę i możemy rozpoczynać pracę – podkreślał marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Konsekwentne rozszerzanie oferty turystycznej i łącząca się z nią modernizacja infrastruktury drogowej oraz promocja regionu przynosi wymierne efekty. Zdaniem wielu promocja Małopolski jest najskuteczniejsza ze wszystkich regionów w Polsce. Podjęto tu działania, których w poprzedniej kadencji władz samorządowych województwa jeszcze nie było.

Wyróżniamy się tutaj zdecydowanie na tle kraju, ale co warte podkreślenia generalnie turystyka jest dla naszego regionu bardzo ważna. Proszę spojrzeć na to, co dzieje się jeśli chodzi o turystów z zagranicy. Dane pokazują, że prawie co czwarty turysta spoza Polski odwiedza nasz region. I nie tylko Kraków, ale i wiele miejscowości w południowej Małopolsce. Obserwujemy dużą liczbę gości z Czech i Węgier, ale i z Bliskiego Wschodu. Tutaj dużą rolę odgrywa współpraca z portem lotniczym Balice – mogę zdradzić, że rozmawiamy o nowych połączeniach lotniczych w okresie wakacyjnym, które umożliwią przylot do Małopolski turystów nie tylko z Dubaju, ale i z Arabii Saudyjskiej czy Kataru – podkreślał Grzegorz Biedroń prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Gmina Ochotnica Dolna nie bez powodu została wybrana na miejsce konferencji prasowej dotyczącej nie tylko inwestycji w ramach infrastruktury drogowej, ale i rozwoju turystyki. Właśnie ten region Małopolski obok wielu innych, dynamicznie rozwija się w zakresie oferty turystycznej pod wieloma względami i jest coraz częściej odwiedzany zarówno przez gości z Polski jak i wielu innych krajów nie tylko europejskich.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w Pieninach - zdjęcie w galerii nr 1 Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w Pieninach - zdjęcie w galerii nr 2 Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w Pieninach - zdjęcie w galerii nr 3 Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w Pieninach - zdjęcie w galerii nr 4 Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w Pieninach - zdjęcie w galerii nr 5 Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w Pieninach - zdjęcie w galerii nr 6 Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w Pieninach - zdjęcie w galerii nr 7 Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w Pieninach - zdjęcie w galerii nr 8