Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

W Żuradzie przebudowano niebezpieczne skrzyżowanie

Niebezpieczne skrzyżowanie łączące drogę wojewódzką Olkusz – Trzebinia z drogą powiatową, zostało gruntownie przebudowane. Powstały nowe chodniki, zatoki autobusowe i oświetlenie, które przede wszystkim podnoszą bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a odwiedzili je wojewoda Łukasz Kmita oraz wicemarszałek Łukasz Smółka.

To bardzo ważny dzień dla mieszkańców Żurady. Ważne jest, aby bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, chronionych i niechronionych, stawiać na pierwszym miejscu. Dzisiejszy dzień jest symboliczny, bo pokazuje też dobrą współpracę Samorządu Województwa Małopolskiego z administracją rządową. Środki rządowe kierowane do samorządów są skutecznie wykorzystywane – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Całkowita wartość wykonanych prac na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1079K w Żuradzie to przeszło 3,4 mln zł. 2,5 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Samorząd Województwa Małopolskiego otrzymał w 2020 roku.

Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada” było realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. Wymieniono nawierzchnię, wybudowano chodnik, zatoki autobusowe i kanalizację deszczową.

Przebudowano istniejące zjazdy, a ważnym elementem projektu był montaż urządzeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeniesiono i odrestaurowano również znajdującą się w rejonie skrzyżowania kapliczkę.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

W Żuradzie przebudowano niebezpieczne skrzyżowanie - zdjęcie w galerii nr 1 W Żuradzie przebudowano niebezpieczne skrzyżowanie - zdjęcie w galerii nr 2 W Żuradzie przebudowano niebezpieczne skrzyżowanie - zdjęcie w galerii nr 3 W Żuradzie przebudowano niebezpieczne skrzyżowanie - zdjęcie w galerii nr 4