Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Ważne połączenie drogowe z BDI w Lanckoronie

Województwo Małopolskie wraz z Powiatem Krakowskim, Powiatem Wadowickim i Gminą Skawina postanowiły wspólnie doprowadzić do połączenia drogowego Skawiny z planowaną Beskidzką Drogą Integracyjną. Dzisiaj w Krakowie uroczyście podpisano i przekazano porozumienie w tej sprawie. W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Łukasz Smółka, radny województwa Stanisław Bisztyga, dyrektor ZDW Katarzyna Węgrzyn-Madeja oraz przedstawiciele samorządów powiatów krakowskiego i wadowickiego oraz Skawiny.

W imieniu marszałka Witolda Kozłowskiego i swoim bardzo dziękuję sygnatariuszom porozumienia. Ta ważna dla Małopolski drogowa inwestycja usprawni komunikację w tej części regionu i w przyszłości skróci czas dojazdu do Wadowic, czy dalej na Śląsk. To niezwykle istotne dla rozwoju gospodarczego, ale też poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Województwo Małopolskie wraz z Powiatem Krakowskim, Powiatem Wadowickim i Gminą Skawina postanowiły wspólnie zrealizować zadanie inwestycyjne p.n.: „Opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie”. Połączenie Skawina – BDI to zamierzenie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu nowego odcinka drogi wojewódzkiej, który zespoli się z obwodnicą Skawiny.

Inwestorem tego zadania w zakresie opracowania studium jest Województwo Małopolskie, a jego całkowita wartość to ponad 793 tys. zł. Koszty ponoszone przez strony zostaną sfinansowane w następującym podziale: województwo – 51,7% (ponad 410 tys. zł finansowane w 2023 r.), Powiat Krakowski blisko 139 tys. zł w 2022 r., Powiat Wadowicki ponad 105,5 tys. zł w 2022 r., i Gmina Skawina w łącznej kwocie blisko 139 tys. podzielone na lata 2022-2023.

W ramach zadania zostanie opracowane studium korytarzowe oraz wielowariantowe studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z analizą wielokryterialną dla połączenia BDI w Lanckoronie z drogą wojewódzką DW953 w Skawinie.

Beskidzka Droga Integracyjna to droga ekspresowa S52, która w przyszłości połączy Głogoczów z Bielskiem-Białą.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Ważne połączenie drogowe z BDI w Lanckoronie - zdjęcie w galerii nr 1 Ważne połączenie drogowe z BDI w Lanckoronie - zdjęcie w galerii nr 2 Ważne połączenie drogowe z BDI w Lanckoronie - zdjęcie w galerii nr 3 Ważne połączenie drogowe z BDI w Lanckoronie - zdjęcie w galerii nr 4