Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Zakończyła się stabilizacja osuwiska w Sułoszowej

W Sułoszowej zakończyła się stabilizacja osuwiska mająca na celu zabezpieczenie drogi wojewódzkiej DW 773. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda Łukasz Kmita i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dzięki współpracy samorządu z rządem udało się zrealizować tą ważną w tej części Małopolski drogową inwestycję. Przeprowadzono prace o wartości przeszło 3 mln zł, z czego 2,1 mln zł dofinansowano z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zabezpieczanie osuwisk. Pozostałe środki pochodziły z budżetu województwa małopolskiego – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łączna długość zabezpieczenia to 180 mb, a zakres robót objętych przedmiotową inwestycją obejmował m.in. rozbudowę drogi DW 773 i chodnika, stabilizację osuwiska, budowę kanałów: technologicznego, ściekowego i i deszczowego, a także przebudowę sieci teletechnicznej.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Zakończyła się stabilizacja osuwiska w Sułoszowej - zdjęcie w galerii nr 1 Zakończyła się stabilizacja osuwiska w Sułoszowej - zdjęcie w galerii nr 2 Zakończyła się stabilizacja osuwiska w Sułoszowej - zdjęcie w galerii nr 3 Zakończyła się stabilizacja osuwiska w Sułoszowej - zdjęcie w galerii nr 4