Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Zarząd Województwa Małopolskiego ratuje ponad 170 mln z Polskiego Ładu

Za nami 400. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego, który od początku kadencji podjął 7 794 uchwał, 321 postanowień, 105 decyzji, przyjął 747 projektów uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz rozpatrzył 4 583 informacji.

Podczas wtorkowego posiedzenia zarządu m.in. podjęto decyzję o zwiększeniu wartości wkładu własnego województwa o blisko 83 mln złotych, w tym: w roku 2023 – 33 460 125 zł, 2024 r. – 40 567 582 zł oraz w roku 2025 – 8 878 307 zł na realizację strategicznych inwestycji drogowych w ramach zadania „Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski Ład”.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną przebudowane mosty i wiadukty w dziesięciu lokalizacjach w naszym regionie. Powstanie także obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej 973 Hubenice-Kozłów-Borusowa. Konkretne inwestycje wymagają konkretnych działań i decyzji. Dzisiejsza uchwała jest tego dowodem. Do dofinansowania z rządowego programu, tylko w tym roku dokładamy przeszło 30 milionów złotych. Wszystko po to, aby rozwijać infrastrukturę drogową regionu, a Małopolanom żyło się lepiej – podkreśla marszałek Małopolski Witold Kozłowski

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Dzięki temu Samorząd Województwa Małopolskie realizuje misje i działa na rzecz rozwoju Małopolski.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Zarząd Województwa Małopolskiego ratuje ponad 170 mln z Polskiego Ładu - zdjęcie w galerii nr 1