Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz

Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim- VeloDunajec odc. Zakopane - Stary Sącz z podziałem na 3 zadania”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 52 380 511,81 PLN

Wartość dofinansowania: 41 207 137,76 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 2210/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2018r.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – sierpień 2017r.
zakończenie – październik 2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest fragment trasy VeloDunajec o długości około 100 km (w tym ok. 88,5 km utworzonych szlaków turystycznych i ok. 11,5 km odnowionych szlaków trasy rowerowej) od m. Zakopane do m. Stary Sącz. Trasa rozpoczyna się w m. Zakopane, następnie poprzez Gm. Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Nowy Targ, Łapsze Niżne, Czorsztyn dochodzi do granicy ze Słowacją. Tam turysta rowerowy na niewielkim odcinku będzie kontynuował przejazd lokalnymi ścieżkami, aby ponownie w Szczawnicy powrócić na małopolski odcinek VeloDunajec. Swój przebieg trasa kontynuuje przez gminy: Szczawnica, Krościenko, Ochotnica Dolna, Łącko oraz Stary Sącz, gdzie łączy się z trasą EV11 (od tego punktu EV11 oraz VeloDunajec mają wspólny przebieg aż do m. Ostrów).

Trasa poprzez swój przebieg umożliwi użytkownikom poznanie następujących atrakcji turystycznych:

Atrakcje przyrodnicze:
Jezioro Czorsztyńskie i Sromowieckie, Pieniński, Tatrzański i Popradzki Park Narodowy, Bór na Czerwonem, Przełęcz Szopka w Sromowcach Niżnych, Pieniński Pas Skałkowy, Rezerwat przyrody Kłodne nad Dunajcem, panorama Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej, „Dąb Daniel” około 500-letni pomnik przyrody w centrum wsi Jazowsko, Popradzki Park Krajobrazowy;

Obiekty zabytkowe:
Zamek w Niedzicy i Czorsztynie, ruiny zamku w Szaflarach; Izba Regionalna i Zamczysko w Sromowcach Wyżnych, kościół św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych, Kaplica MB Częstochowskiej z XIX w. w Szczawnicy, ruiny Zamku Pienińskiego na Zamkowej Górze, Kościół p. w. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem z 1350 r. murowany, częściowo gotycki z polichromią z 1589 r., kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku z 1728 r. z wczesnobarokowym ołtarzem głównym i chrzcielnicą z 1493 roku, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jazowsku z 1796 r. z gotyckim, tablicowym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem typu tzw. Hodegetrii pochodzący z połowy XV w. i renesansowym ołtarzem z 1621 r. średniowieczny układ rynku oraz zabudowy miasta Stary Sącz, Klasztor Sióstr Klarysek zbudowany w latach 1601-1604 z zabytkową basztą, gotycki Kościół Klarysek zawierający elementy baroku wraz z Kaplicą św. Kingi (XVIII w.) źródełkiem i grobem Świętej w Starym Sączu, Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli–Dom na Dołkach z XVIII w.;

Inne atrakcje:
Termy: Gorący Potok i Szaflary, Chabowka Rolling-Stock Heritage Park Skansen, kolejka linowa na Palenicę, Pijalnia wód – Dom nad Zdrojami w Szczawnicy, promenada wzdłuż brzegu potoku Grajcarek w Szczawnicy, źródła wód mineralnych „Maria”, „Stefan” i „Michalina”, „Osiedle Opijówka” stanowiące unikatowy w tej części Małopolski przykład folwarcznego budownictwa mieszkaniowego, Ołtarz Papieski – Muzeum Jana Pawła II w Starym Sączu, taras widokowy na Miejskiej Górze w Starym Sączu.

Na trasie umiejscowiono 8 Miejsc Obsługi Rowerzystów w miejscowościach: Jazowsko, Krościenko nad Dunajcem, Tylmanowa, Poronin, Nowy Targ, Sromowce Niżne, Szaflary, Harklowa.

Zakres rzeczowy projektu

Trasa rowerowa VeloDunajec to trasa z grupy 8 głównych tras Małopolski wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych Województwa Małopolskiego. Przebiega po najbardziej atrakcyjnych terenach doliny Dunajca. Długość całej trasy to ok. 148 km, natomiast przedmiotowy projekt obejmuje odcinek Zakopane – Stary Sącz o długości około 100 km zlokalizowany w południowej Małopolsce. Szerokość trasy rowerowej wynosi od 2 do 4 metrów. Szlak VeloDunajec przygotowany jest głównie z myślą o turystach długodystansowych, umożliwiając komunikację pomiędzy większymi ośrodkami turystycznymi w regionie. Poprzez swoją lokalizację umożliwi on użytkownikom poznanie atrakcji poszczególnych regionów przez które VeloDunajec prowadzi. Trasa pomimo swojej krętości zapewnia porównywalne z innymi ciągami komunikacyjnymi długości a jej minimalne pochylenia (do 6%) sprawiają, że jazda rowerem stanie się dużą przyjemnością dla zwykłych rowerzystów, a także rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Cały obszar inwestycji to atrakcyjne miejsce dla turystyki weekendowej jak i sezonowej m.in.: punkty widokowe na Tatry, Gorce, dojazd do Jeziora Czorsztyńskiego i Pienińskiego Parku Narodowego, zamek w Niedzicy i Czorsztynie oraz spływ Dunajcem.

Cele projektu

Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie  fragmentów trasy rowerowej VeloDunajec wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo.

Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi, architektonicznymi takimi jak rzeka Dunajec, mająca duże znaczenie na południu Polski. Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości.

Galeria

Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 1 Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 2 Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 3 Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 4 Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 5 Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 6 Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 7 Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 8 Velo Dunajec Zakopane – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 9