Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Realizacja zadań w trybie Inicjatyw Samorządowych

Realizacja zadań  z zakresu infrastruktury drogowej, polegających głównie na budowie, lub przebudowie skrzyżowań, odcinków chodników,  ciągów pieszo – rowerowych, budowie zatok autobusowych prowadzona jest w ramach współpracy z jednostkami Samorządu Terytorialnego w oparciu o zasady przyjęte w Procedurze Inicjatyw Samorządowych.

Województwo Małopolskie tworząc sprawną i bezpieczną sieć komunikacyjno – transportową nie ogranicza się jedynie do planowania i realizacji dużych inwestycji, strategicznych dla danego regionu. Program Inicjatyw Samorządowych został stworzony w celu podejmowania działań, służących poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia społeczności lokalnych, będących pierwszymi i bezpośrednimi użytkownikami dróg wojewódzkich.