Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

WYSOKIE ZAGROŻENIE PRZERWANIA CIĄGŁOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981
PRZEZ OSUWISKO W M. KĄCLOWA

(odc. 100 km 3+890 – 3+960)

Kliknij aby zobaczyć pozostałe utrudnienia

Przebudowa DW 783 na odcinku Wolbrom - Miechów
Obwodnica Szczurowej
Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce
Obwodnica Dobczyc
Modernizacja DW 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca Etap I
Modernizacja DW 977 na odcinku Tarnów - Konieczna
Rozbudowa DW 967 na podjazdach pod górę Borzęcką
Obwodnica Olkusza
Obwodnica Podegrodzia
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego
Przebudowa DW 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom