Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Modernizacja DW 977 na odcinku Tarnów - Konieczna
Obwodnica Szczurowej
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego
Przebudowa DW 783 na odcinku Wolbrom - Miechów
Obwodnica Podegrodzia
Rozbudowa DW 967 na podjazdach pod górę Borzęcką
Obwodnica Dobczyc
Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce
Modernizacja DW 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca Etap I
Obwodnica Olkusza
Przebudowa DW 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom