Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Wysokie zagrożenie przerwania ciągłości drogi wojewódzkiej nr 981 przez osuwisko w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+890 – 3+960)

(Kliknij aby zobaczyć pozostałe utrudnienia)

Obwodnica Dobczyc
Poprawa dojazdu do stref aktywności gospodarczej
Obwodnica Wojnicza
Poprawa sieci komunikacyjnej na terenie gminy Wojnicz
Obwodnica Gdowa
Poprawa przejezdności przez miejscowość Gdów
Obwodnica Olkusza
Poprawa sieci komunikacyjnej gminy Olkusz
Orawska Droga
Jabłonka - Lipnica Wielka - Bobrov - Zubrohlava