Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

UWAGA NIEPRZEJEZDNA DROGA WOJEWÓDZKA NR 964 W M. CZASŁAW

(odc. 070 km 1 + 380 - 1 + 750)

WYSOKIE ZAGROŻENIE PRZERWANIA CIĄGŁOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981
PRZEZ OSUWISKO W M. KĄCLOWA

(odc. 100 km 3+890 – 3+960)

Kliknij aby zobaczyć pozostałe utrudnienia

Obwodnica Podegrodzia
Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce
Przebudowa DW 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom
Przebudowa DW 783 na odcinku Wolbrom - Miechów
Obwodnica Olkusza
Rozbudowa DW 967 na podjazdach pod górę Borzęcką
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego
Modernizacja DW 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca Etap I
Modernizacja DW 977 na odcinku Tarnów - Konieczna
Obwodnica Dobczyc
Obwodnica Szczurowej