Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

WYSOKIE ZAGROŻENIE PRZERWANIA CIĄGŁOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981
PRZEZ OSUWISKO W M. KĄCLOWA

(odc. 100 km 3+890 – 3+960)

Kliknij aby zobaczyć pozostałe utrudnienia

Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego
Obwodnica Szczurowej
Rozbudowa DW 967 na podjazdach pod górę Borzęcką
Obwodnica Podegrodzia
Obwodnica Dobczyc
Przebudowa DW 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom
Obwodnica Olkusza
Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce
Modernizacja DW 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca Etap I
Przebudowa DW 783 na odcinku Wolbrom - Miechów
Modernizacja DW 977 na odcinku Tarnów - Konieczna