Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Obwodnica Dobczyc
Rozbudowa DW 967 na podjazdach pod górę Borzęcką
Modernizacja DW 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca Etap I
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego
Modernizacja DW 977 na odcinku Tarnów - Konieczna
Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce