Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Z uwagi na szkody górnicze, możliwe wystąpienie utrudnień i ograniczeń w ruchu
na drodze wojewódzkiej nr 791 w m. Myślachowice (odc. 240 km 0+690)


Wysokie zagrożenie przerwania ciągłości drogi wojewódzkiej nr 981 przez osuwisko w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+890 – 3+960)

(Kliknij aby zobaczyć pozostałe utrudnienia)

Koszyce - Brzesko
Modernizacja DW768 Koszyce - Brzesko
Sędziszowa - Bobowa
DW981 Budowa na odcinku Sędziszowa - Bobowa
Obwodnica Dobczyc
Poprawa dojazdu do stref aktywności gospodarczej
Obwodnica Gdowa
Poprawa przejezdności przez miejscowość Gdów
Obwodnica Olkusza
Poprawa sieci komunikacyjnej gminy Olkusz