Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inwestycje RPO

14.09.2017

Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ

Nieodpowiedni system transportowy powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Obecny stan drogi wojewódzkiej nr 957, nie

Więcej
14.09.2017

Obwodnica Zatora, Podolsza

Zator jest miejscowością dynamicznie rozwijającą się. Bliskie sąsiedztwo Aglomeracji Krakowskiej i Śląskiej oraz stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów (tworzenie specjalnych stref aktywności ekonomicznej) znacznie podnoszą

Więcej
14.09.2017

Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane

Nieodpowiedni system transportowy powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Obecny stan drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka

Więcej
22.08.2017

Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna

Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów i niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej

Więcej