Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inwestycje

23.09.2019

Obwodnica Koszyc

Droga wojewódzka 768 na odcinku Koszyce – Szczurowa jest najbardziej obciążona ruchem pojazdów ciężkich ze wszystkich dróg wojewódzkich w Małopolsce. Wzrastająca ilość samochodów, w połączeniu

Więcej
13.08.2019

Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego

Więcej
28.02.2019

Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów

Droga wojewódzka nr 973 jest istotnym elementem regionalnego systemu transportowego Małopolski. Stanowi ważne połączenie komunikacyjne między województwami Małopolskim i Świętokrzyskim, jest szlakiem dostępowym do stref

Więcej
13.09.2018

Małopolska Karta Aglomeracyjna cz.II

Województwo Małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Małopolska wytwarza 7,8 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie Małopolski

Więcej
13.09.2018

Obwodnica Tuchowa

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego

Więcej