Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Od poniedziałku 18 maja 2020 roku ulegają zmianie dotychczasowe zasady organizacji pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w zakresie przyjmowania i obsługi klientów. Możliwe będzie wejście na teren budynków ZDW w Krakowie oraz w Rejonach Dróg Wojewódzkich, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny spotkania z przedstawicielem urzędu. Strony muszą posiadać założone rękawice ochronne oraz maski zakrywające usta i nos. Każda osoba przed wejściem na teren obiektów, obowiązkowo zostanie poddana sprawdzeniu temperatury ciała.

 


Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2022 rok.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Obwodnica Babic
Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu
Obwodnica Gdowa
Poprawa przejezdności przez miejscowość Gdów
Obwodnica Miechowa
Usprawnienie ruchu w obrębie miejscowości Miechów
Węzeł Mirowski
Połączenia DW780 z południową obwodnicą Krakowa
Obwodnica Oświęcimia
Połączenie miasta Oświęcim i gmin przyległych