Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Od poniedziałku 18 maja 2020 roku ulegają zmianie dotychczasowe zasady organizacji pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w zakresie przyjmowania i obsługi klientów. Możliwe będzie wejście na teren budynków ZDW w Krakowie oraz w Rejonach Dróg Wojewódzkich, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny spotkania z przedstawicielem urzędu. Strony muszą posiadać założone rękawice ochronne oraz maski zakrywające usta i nos. Każda osoba przed wejściem na teren obiektów, obowiązkowo zostanie poddana sprawdzeniu temperatury ciała.

Obwodnica Babic
Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu
Obwodnica Gdowa
Poprawa przejezdności przez miejscowość Gdów
Obwodnica Miechowa
Usprawnienie ruchu w obrębie miejscowości Miechów
Węzeł Mirowski
Połączenia DW780 z południową obwodnicą Krakowa
Obwodnica Oświęcimia
Połączenie miasta Oświęcim i gmin przyległych